Fractie/bestuurs vergadering

Beste GroenLinkser,

Hierbij nodigen we je uit voor onze openbare fractievergadering, 20-21 uur, bij De Zingende Wielen, Akkerweg 39, 1779 GJ Den Oever. Na het fractieoverleg is er een niet openbare bestuursvergadering, die uiteraard wel toegankelijk is voor onze leden. Je bent van harte welkom!

FRACTIEVERGADERING 20-21 UUR
We bespreken de onderwerpen van de raadsvergadering van 28 september: onder meer de wijziging van een aantal bestemmingsplannen in Winkel, Hippolytushoef, Breezand en Lutjewinkel, wijziging van de legesverordening 2017 en de benoeming van een nieuwe griffier, mevrouw A. Verburg. Een vrouwelijke griffier dus, leuk! De raadsagenda staat op https://ris.ibabs.eu/raad-hollandskroon/?view=meeting&id=b36d9ad1-83d7-4.... Wil je iets anders met ons bespreken? Dat kan natuurlijk ook.

 

BESTUURSVERGADERING 21-22 UUR
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
2. Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen, stand van zaken
3. Wat verder ter tafel komt

Locatie

De zingende Wielen
Akkerweg 39
1779 GJ Den Oever
Nederland