Voor wie dat prettiger vindt is een livestream vanuit huis te volgen, en stemmen vanuit huis kan ook. Hiervoor hoef je je niet op te geven.

AGENDA

Deze onderwerpen staan op de agenda:

 • Vaststellen conceptkandidatenlijst voor de Eerste Kamer
 • Vaststellen wijzigingsvoorstellen statuten en huishoudelijk reglement
 • Moties
 • Eventueel: actuele moties
 • Partijbestuur: bestuurslid personeel & organisatie, bestuurslid diversiteit, inclusie en externe relaties, internationaal secretaris
 • Toezichtraad: voorzitter
 • Interne kandidatencommissie: 3 leden voor (her)benoeming
 • Commissie voor geschil en beroep: 7 leden voor (her)benoeming
 • Congrespresidium: 6 leden voor (her)benoeming
 • Referendumcommissie: 1 lid voor (her)benoeming
 • Vaststellen verantwoordingen 2022
 • Jaarrekening 2021 goedkeuren

De definitieve congresagenda en volgorde van behandeling wordt gepubliceerd in de
congreskrant, op 21 januari.

TIJDLIJN IN DE AANLOOP NAAR HET CONGRES:

24 december 12:00: Deadline voor amendementen op wijzigingsvoorstellen Statuten en Huishoudelijk Reglement

21 januari: Publicatie congreskrant

25 januari 12.00: Deadline voor moties

1 februari: Alle stemgerechtigde leden ontvangen hun inlogcode om te stemmen (stemmen kan pas op 4 februari)

3 februari: Publicatie dagkrant

4 februari: Congres

CONGRESSTUKKEN

WIJZIGINGSVOORSTELLEN STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De voorgestelde wijzigingen op de statuten en het huishoudelijk reglement vind je hier.
Voorzitter Katinka Eikelenboom licht toe waarom het bestuur deze wijzigingsvoorstellen
doet
.

Alle informatie over de amendementenprocedure vind je hierHier vind je het format om een amendement in te dienen. De deadline hiervoor is 24 december 2022 om 12.00 uur.

MOTIES

Een motie indienen kan tot 25 januari 2023 12.00 uur. Gebruik daarvoor dit format.

JAARREKENING 2021

De jaarrekening 2021 is hier te downloaden.