Politiek café

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 organiseren de GroenLinks-afdelingen Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Texel vijf keer een politiek café, steeds op de derde zondagmiddag van de maand. Elke keer komt een thema dat voor de Kop van Noord Holland van belang is aan bod, dat dan wordt besproken door een deskundige uit de GroenLinkse politiek, een vertegenwoordiger van een belangenorganisatie en/of iemand uit het maatschappelijke veld.
Data en onderwerpen van de politiek cafés:
17 september (duurzame energie, aardwarmte),
15 oktober (Waddenzee en duurzame visserij),
19 november (zorgen voor zorg),
21 januari (oud worden op het platteland),
18 februari (slow toerisme, onder voorbehoud).

De eerste politiek café vindt plaats op zondagmiddag 17 september. Je bent van harte welkom vanaf 14.45 uur. Het programma duurt van 15.00 tot 17.00 uur en wordt afgesloten met een hapje en drankje.

Thema
Het thema op deze middag is duurzame energie, met name aardwarmte. Liesbeth van Tongeren (Tweede Kamer, GroenLinks) zal in het algemeen ingaan op de visie van GroenLinks op duurzame energie. Martin van der Hout (DAGO) belicht de beleidsmatige kant van aardwarmte en Laurens Vlaar (ECW) zal ingaan op de details.
Tussentijds is er ruimte voor vragen en discussie.

Muziek
De middag wordt opgeluisterd door de djembegroep Farayi, met René Meijerink op de didgeridoo.

Plaats van samenkomst is Het Ideeëntheater / NanCuna, Kreil 6 in Barsingerhorn (www.nancuna.nl). Deze locatie is goed bereikbaar, heeft ruime parkeergelegenheid en is rolstoelvriendelijk.
De politiek café zal te volgen zijn via livestream.

Over de sprekers
Liesbeth van Tongeren (groenlinks.nl/mensen/liesbeth-van-tongeren) is in de Tweede Kamer voor GroenLinks woordvoerder economische zaken, infrastructuur & milieu en veiligheid & justitie. In de Kamer en daarbuiten strijdt Liesbeth tegen vervuilende fossiele brandstoffen zoals schaliegas en voor schone energiebronnen zoals aardwarmte, zon- en windenergie. Nederland kan een écht groene economie worden met duurzame werkgelegenheid. Daarvoor zijn wel keuzes nodig. Als het ecologisch niet klopt, gaat het sociaal-economisch ook niet werken.

Martin van der Hout is secretaris van Dutch Association Geothermal Operators (www.dago.nu/). DAGO is gevestigd in Middenmeer en behartigt de collectieve belangen van geothermie-operators in Nederland en levert een bijdrage aan de veiligheid en effectiviteit van geothermische energieopwekking. Binnen DAGO wordt kennis over aardwarmte opgebouwd en gedeeld. DAGO is mede tot stand gekomen door de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken, het Productschap Tuinbouw en LTO Glastuinbouw Nederland, vanuit het programma Kas als Energiebron.

Laurens Vlaar is manager vergunningen en veiligheid bij de Energie Combinatie Wieringermeer (www.ecwnetwerk.nl), de particuliere netbeheerder voor gas, elektra en warmteproductie en transport op Agriport A7, een bedrijventerrein en een locatie voor grootschalige glastuinbouw in Hollands Kroon. De doelstelling van ECW is om optimaal bij te dragen aan een zo duurzaam mogelijke energievoorziening in het gebied.

 

Locatie

NanCuna
Kreil 6
1768 BT Barsingerhorn
Nederland