Margreet Kappelhof
Margreet Kappelhof

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Hieronder volgt de toelichting over bedragen die voorkomen in het boekjaar 2016 over de maanden januari tot en met december. Op 1 januari 2016 was er een batig saldo van €1685,64; op 31 december bedroeg het saldo €1606,76.

LANDELIJKE BIJDRAGE
Door het teruglopen van het aantal leden van GroenLinks is de landelijke bijdrage aan de afdelingen de laatste jaren flink gekrompen. De jaarlijkse landelijke bijdrage van het GL-partijbureau is gebaseerd op een door het congres vastgesteld bedrag voor alle afdelingen en een bedrag per lid van de afdeling. Dit bedrag wordt jaarlijk door het congres herzien. Het aantal leden neemt weer toe, de landelijke bijdrage hopelijk ook.
In 2016 ontving de afdeling € 514,14 van het partijbureau; wij hadden er € 450 voor begroot. In de begroting voor 2017 is een bedrag voor de landelijke bijdrage opgenomen van € 550,00.

ACTIES
In 2016 heeft de afdeling voornamelijk wegens geldgebrek (maar tijdgebrek speelde ook een rol) geen acties en evenementen georganiseerd.

FRACTIEONDERSTEUNING
De gemeente Hollands Kroon geeft jaarlijks aan de fracties in de gemeenteraad € 1500,00 voor fractieondersteuning. Dit geld is geoormerkt. Wat niet wordt besteed moet worden teruggestort naar de gemeente.
In 2016 is hieraan € 607,14  uitgegeven, waarvan € 495,14 via de bankrekening van de afdeling en € 112,00 via de privébankrekening van de fractie (een vergeten bonnetje van een fractiebijeenkomst). In 2016 € 1392,60 teruggestort naar de gemeente. Dat was het bedrag van de fractievergoeding dat in 2015 niet is uitgegeven. In 2017 moet de afdeling € 1004,86 terugstorten van de fractievergoeding van 2016 (het bedrag van € 112,00 valt daarbuiten).

REIS- EN CONGRESKOSTEN
De reiskosten hebben betrekking op zowel reizen per openbaar vervoer 2e klas als met eigen vervoer. Voor autokosten kan € 0,29 per kilometer worden gedeclareerd. In 2016 zijn er geen reiskosten gedeclareerd.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Onze financiële situatie laat uitbundig campagnevoeren niet toe. Daarom maken wij hiervoor in de loop van het jaar een campagneplan en een aparte begroting, op grond waarvan wij campagnesubsidie vragen aan GroenLinks Noord-Holland en het landelijk bureau van GroenLinks.

Financieel verslag 2015 & BEGROTING 2016

 

begroting 2016

 

werkelijk 2016

begroting 2017

 

inkomsten

uitgaven

inkomsten

uitgaven

inkomsten

uitgaven

banksaldo 1 januari

1686

 

1685,64

 

1607 

 

landelijke bijdrage

 450

 

 514,14

 

 550

 

bankkosten

 

100

 

123,88

 

125

bestuurskosten

 

 50

 

 17,25

 

  50

portokosten en drukwerk

 

 25

 

 49,15

 

  50

vergaderingen

 

 50

 

 15,00

 

  50

reis- en congreskosten

 

 50

 

  0,00

 

  50

diversen

 

 50

 

  0,00

 

  50

verkiezingen GR2018

 

 

 

 

 

 500

fractiebudget

1500

 

1500

 

1500

 

fractiebudget 2015

 

 

 

1392,60

   

fractiekosten 2016

 

1500

 

 495,14

 

1005

fractiekosten 2017

 

 

 

 

 

1500

donaties

 

 

 

 

 

 

reservering

 

1811

 

 

 

 277

saldo 31 december

 

 

 

1606,76 

 

 

totaal

3636

3636

3699,78

3699,78

3657

3657