GROEN IN DE KOP

Het kan anders, het moet anders, ook in Hollands Kroon

Groen in de Kop. Dit is het verkiezingsprogramma 2018-2022 van GroenLinks Hollands Kroon. Wij zijn er trots op. Wij hebben het ideaal en de ambitie om onze mooie gemeente zowel voor de huidige inwoners als de volgende generaties mooi te houden. Wij zetten ons in voor een groene, sociale en open gemeente, waarin het voor jong en oud fijn wonen is, in een gezonde leefomgeving en waar wij houden van de natuur, rekening houden met het klimaat en goed zorgen voor het dierenwelzijn. Een gemeente waar voor iedereen plek is, waar wij goede zorg geven aan onze kwetsbare inwoners en waar wij gastvrij zijn voor mensen in nood. GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid. GroenLinks wil Hollands Kroon veranderen, samen met jou.

De groene gemeente

GroenLinks wil dat kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen. Wij kiezen voor slow toerisme, voor onthaaste recreatie met aandacht voor lokale cultuur en met respect voor milieu en natuur. Wij willen dat Hollands Kroon een toonvoorbeeld wordt van duurzame vernieuwing in de agrarische sector. Als we kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, ook in de havens en de visserij, geven we straks een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan de volgende generaties.

De sociale gemeente

GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Hollands Kroon mag mensen nooit in de steek laten. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien zorgen we ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis.

De open gemeente

GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of haar leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom geven wij vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen. En daarom geven wij ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in plaats van de regels en structuren van organisaties blindelings te volgen. GroenLinks is voorstander van een democratie waarin mensen zoveel mogelijk kunnen meepraten over de richting die ingeslagen moet worden.

Wij hopen dat ons verkiezingsprogramma Groen in de Kop je aanspreekt. Wij hebben geprobeerd in een aantal hoofdstukken en onderwerpen een zo’n helder mogelijk programma te schrijven. Evengoed kun je altijd bij ons terecht met vragen en opmerkingen over wat wij hebben geschreven en wat wij bedoelen.

GroenLinks Hollands Kroon|
E-mail: groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl
Website: hollandskroon.groenlinks.nl
Volg ons ook op Facebook (www.facebook.com/GROENLINKS.HollandsKroon/) en op Twitter (@GLhollandskroon).