Afsluiten Hoofdstraat Hippolytushoef.jpg
Afsluiten Hoofdstraat Hippolytushoef.jpg

Afsluiten Hoofdstraat Hippolytushoef

SV 1740 Geacht college,
Inwoners van Hippolytushoef klagen al heel lang over de onveilige verkeerssituatie in de Hoofdstraat. De straat is al eens tijdelijk afgesloten geweest voor autoverkeer. Woensdag 5 juli heeft wethouder Theo Groot een petitie in ontvangst genomen, die in korte tijd werd getekend door 750 mensen die graag willen dat deze straat weer wordt afgesloten. Zij pleiten voor een veilige verkeerssituatie, zonder auto’s. In september zal de gemeente een enquête houden om vast te stellen of inwoners, gebruikers en winkeliers vinden dat de Hoofdstraat wel of niet moet worden afgesloten.

Vraag 1.
Deelt u onze mening dat de verkeerssituatie in de Hoofdstraat in Hippolytushoef zeer onveilig is voor voetgangers en fietsers? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2.
Deelt u onze mening dat afsluiting van de Hoofdstraat niet alleen betekent dat de straat veiliger wordt, maar ook dat er een prettiger winkelgebied ontstaat? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1 en 2
De verkeersveiligheid van wegen wordt getoetst aan de inrichting en het aantal ongevallen. Er is geen aanleiding om de verkeerssituatie in de Hoofdstraat als zeer onveilig te bestempelen.
Over de afsluiting wordt zeer verschillend gedacht door de inwoners en bedrijven.

Vraag 3.
Gezien het grote aantal mensen dat de petitie heeft ondertekend, ligt het in de lijn der verwachting dat de kans groot is dat uit de enquête zal blijken dat de meeste stemmen vóór afsluiting van de straat voor autoverkeer zullen zijn. De enquête vindt pas in september plaats. Dit betekent dat de onveilige situatie nog zeker drie maanden blijft bestaan. Deelt u onze mening dat de verkeerssituatie dermate gevaarlijk is, dat het verstandig is om de straat nu alvast, op tijdelijke basis, af te sluiten voor autoverkeer? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4.
Afsluiting van de straat is bijzonder eenvoudig: er zit al een paaltje in de grond. Bent u bereid om de Hoofdstraat zo spoedig mogelijk tijdelijk af te sluiten voor autoverkeer tot de uitslag van de enquête bekend is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3 en 4
Zoals hierboven aangegeven wordt er verschillend over de afsluiting gedacht. Er zijn ook tegenstanders zijn van de afsluiting. Via een enquête onder winkeliers, publiek en aanwonenden brengen we dit na de vakantieperiode in beeld. Vervolgens gaan we een zorgvuldige afweging maken. Daarvoor wordt advies ingewonnen bij politie en Veilig Verkeer Nederland. De enquête wordt in onze afweging meegenomen.

Met vriendelijke groet,
                                                             burgemeester en wethouders,

  Jan Eichhorn                                     A.M. Cremers J.R.A. Nawijn
  Fractievoorzitter GroenLinks            secretaris         burgemeester