Kroondomein Anna Paulowna
Kroondomein Anna Paulowna

GroenLinks wil onafhankelijk onderzoek ambtelijke organisatie Hollands Kroon

Lilian Peters en Peter Fekkes

GroenLinks Hollands Kroon wil dat de ambtelijke organisatie van de gemeente grondig wordt doorgelicht door onafhankelijke deskundigen die rapporteren aan de gemeenteraad. Doel van dit onderzoek moet zijn het achterhalen van de fouten die geleid hebben tot de miljoenenoverschrijdingen, onderzoeken of de bewering klopt dat verantwoordelijke politici en topambtenaren hier niets vanaf wisten en hoe dat dan kon gebeuren en - last but not least - of de organisatie in staat is om adequaat het politiek bepaalde beleid uit te voeren en herhaling van overschrijdingen te voorkomen.

Afgelopen jaar is de gemeente Hollands Kroon geconfronteerd met miljoenen aan overschrijdingen bij de verbouwing van de gemeentehuizen en eerder waren er al grote overschrijdingen bij ICT projecten. Dit debacle heeft twee wethouders en een aantal topambtenaren hun positie gekost en heeft ertoe geleid dat de burgemeester niet voor een tweede termijn gaat. De betrokken politici en topambtenaren houden daarbij wel vol dat zij niet op de hoogte waren van de overschrijdingen en deze bewering wordt bevestigd door interim gemeentesecretaris Franklin Wijga in een interview met het Noord-Hollands dagblad. Toch beweert Wijga in hetzelfde interview dat er geen structurele problemen zijn in de organisatie maar dat het haarscheurtjes betreft (waarvan er één tot een grote scheur is uitgegroeid) en dat er geen onderzoek nodig is. Dit is volgens GroenLinks een verbijsterend onlogische conclusie die de situatie alleen maar ondoorzichtiger maakt en getuigt van gebrek aan respect voor de gemeenteraad.

In Balans 2018, het plan van aanpak van de organisatie om zelf de geconstateerde haarscheurtjes te verhelpen, worden geen adequate maatregelen gepresenteerd, terwijl hier wel meerdere signalen van een haperend verandertraject zichtbaar zijn. Bovendien wordt in dit plan niet duidelijk hoe de organisatie gaat zorgen voor transparantie naar de gemeenteraad.
De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke gezag in de gemeente die de uitvoering van het overeengekomen beleid delegeert aan het college van B&W. De gemeenteraad blijft daarom verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente en dus ook voor de gemeentelijk organisatie. Daarom is het een ambtelijke en politieke doodzonde de gemeenteraad verkeerd of onvolledig te informeren en dat is precies wat wel gebeurd is. Tot op heden is de organisatie niet in staat om precies aan te geven hoe het komt dat dit gebeurd is en de belofte dat het niet nogmaals zal gebeuren is daarom bijzonder ongeloofwaardig. Maar dat is niet de enige reden waarom het onder de pet houden  van de feiten kwalijk is, met het behouden van deze onduidelijkheid ligt er een zwarte deken over de hele organisatie. Feitelijk is nu elke ambtenaar verdacht van onverantwoordelijk handelen. Die situatie is kwalijk voor de hele organisatie en kan niet blijven bestaan.
GroenLinks is een groot voorvechter voor bestuurlijke vernieuwing en vernieuwingen in ambtelijke organisaties juichen wij toe. Daarbij mag echter nooit de ogen worden gesloten voor de risico’s die zich bij deze experimenten kunnen voordoen. Organisatievormen die werken met zelfsturing, agile en scrum hebben veel voordelen, maar het is ook bekend dat zaken als overzicht en controle hier een zwakte zijn. Als de enorme overschrijdingen zo lang onopgemerkt zijn gebleven dan lijkt dit probleem zich inderdaad voor te doen in Hollands Kroon. Dat kan niet weggewoven worden met ‘sorry, zal niet meer gebeuren’.

GroenLinks Hollands Kroon heeft grootse ambities voor Hollands Kroon. Om deze te verwezenlijken is een sterke gemeentelijke organisatie een must. Daarom moet het vertrouwen in de gemeentelijke organisatie en in de medewerkers zo snel mogelijk hersteld worden. Naast een nieuwe directeur zal een degelijk extern onderzoek hieraan bijdragen.