Handhaving bij burenruzies

SV 1742 Geacht college,
Vandaag ontving de gemeenteraad een mail van een inwoner over het vergiftigen van zijn hond. Wij ontvangen regelmatig mails van deze inwoner waarin hij de problemen met zijn buren meldt. Deze heeft hij ook bij het college aangekaart.

Vraag 1
De inwoner meldt zijn problemen regelmatig bij het college met het verzoek tot handhaving. Kunt u uitleggen waarom u niet tot handhaving overgaat?

Vraag 2
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat deze burenruzie escaleert. Deelt u deze mening? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Escalatie van deze ruzie kan grote gevolgen hebben, zie ook de vergiftiging van de hond, wat een misdaad is.

Vraag 4
Bent u met ons eens dat inwoners recht hebben op een veilige plek in onze gemeente en dat de gemeente daar borg voor moet staan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Bent u met ons eens dat de gemeente als een burenruzie uit de hand loopt niet aan de zijlijn kan toekijken, dan wel wegkijken, hoe de situatie verder ontspoort? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Wat is het standpunt van het college over dit burenconflict?

Vraag 7
Wat is de reden waarom het college tot nu toe niet handhavend heeft opgetreden in dit conflict in het bijzonder en kunt u uitleggen welke rol u voor u zelf ziet bij het voorkomen van dit soort conflicten in het algemeen?

Met vriendelijke groet,
Jan Eichhorn
Fractievoorzitter GroenLinks