Jaarverslag secretaris 2016-2017

Sinds de algemene ledenvergadering van 29 maart 2016 bestaat het afdelingsbestuur van GroenLinks Hollands Kroon uit Peter Fekkes (voorzitter), Marjorie Pigge (secretaris), Margreet Kappelhof (penningmeester) en de leden Jacqueline de Vries, Joke Zaal en Aries Zuidhof. Henk Kouwen is tussentijds toegetreden tot het bestuur in de functie van webmaster. Daarmee is een lang gekoesterde wens, het inrichten en bijhouden van de officiële website van de afdeling, in vervulling gegaan.
 

Op 1 januari 2016 telde de afdeling GroenLinks Hollands Kroon 22 leden. Eén lid heeft zijn lidmaatschap in 2016 zonder opgave van redenen opgezegd, zodat er op 31 december 2016 21 leden waren. Gelukkig is het ledental sindsdien weer gestegen. Op dit moment (14 april 2017) zijn er 27 leden. Dat gaat de goede kant op! Toch willen dolgraag nog meer (actieve) leden om voor en samen met hen te strijden voor de verwezenlijking van onze doelstellingen.
Het bestuur heeft in 2016-2017 heel plezierig samengewerkt. Gemiddeld één keer per maand vergaderde het bestuur samen met Jan Eichhorn, ons raadslid. We hebben prettige contacten onderhouden met het provinciale en het landelijke bestuur van GroenLinks en met de regionale GroenLinks afdelingen.
Afdelingsbestuur en fractie hebben in wisselende samenstellingen en soms compleet een aantal GroenLinks-bijeenkomsten bijgewoond, onder andere de congressen op 23 april en 17 december en de provinciale ledenvergadering op 5 november. Het lukte helaas niet om een datum te vinden voor een regio-overleg met GroenLinks Den Helder, Schagen en Texel. Op 22 oktober demonstreerde een afvaardiging van bestuur en fractie in Amsterdam tegen TTIP/CETA en op 25 november namen twee bestuursleden en de fractie deel aan het congres Groen Kapitaal. Dit werd door de provincie NH georganiseerd.
De officiële GroenLinks website van de afdeling is aan tot januari 2014 min of meer regelmatig bijgehouden, maar daarna door tijdgebrek en te weinig menskracht niet meer. Gelukkig is daar inmiddels verandering in gekomen.
Onze website (hollandskroon.groenlinks.nl), de Facebookpagina (www.facebook.com/GROENLINKS.HollandsKroon) en Twitter (@GLhollandskroon) worden nu actief bijgehouden én goed gelezen door derden.