Nieuws van Lilian Peters

Meer biodiversiteit, meer bomen

In Hollands Kroon is er veel te weinig aandacht voor het grote belang voor ons allemaal van natuur, milieu, biodiversiteit en klimaat. De coalitiepartijen 2014-2018 hebben alle voorstellen voor meer natuur in onze gemeente tegengehouden. Dat willen wij veranderen. Wij staan voor mooie gezonde bomen en een gezond klimaat voor mens en dier.

Naar de standputen van Groenlinks Hollands Kroon

Een gezonde gemeente is de beste besparing op zorgkosten

Foto Elina

Tijdens het FNV zorgdebat in Anna Paulowna werd gestemd over stellingen als: "marktwerking hoort niet thuis in de zorg” en "geld mag geen criterium zijn". Helaas ontbrak de ruimte voor een inhoudelijk debat, terwijl de nieuwe raad hier wel besluiten over moet nemen. De huidige coalitiepartijen ventileerden veel feitelijke onjuistheden over de zorgkosten. Dit kan leiden tot keuzes die de zorg juist duurder maken. Niet het beknibbelen op de zorgkosten, maar het verminderen van de zorgbehoefte is volgens GroenLinks het antwoord op de stijgende zorgkosten.

Lees verder

GroenLinks wil onafhankelijk onderzoek ambtelijke organisatie Hollands Kroon

Kroondomein Anna Paulowna

Lilian Peters en Peter Fekkes

GroenLinks Hollands Kroon wil dat de ambtelijke organisatie van de gemeente grondig wordt doorgelicht door onafhankelijke deskundigen die rapporteren aan de gemeenteraad. Doel van dit onderzoek moet zijn het achterhalen van de fouten die geleid hebben tot de miljoenenoverschrijdingen, onderzoeken of de bewering klopt dat verantwoordelijke politici en topambtenaren hier niets vanaf wisten en hoe dat dan kon gebeuren en - last but not least - of de organisatie in staat is om adequaat het politiek bepaalde beleid uit te voeren en herhaling van overschrijdingen te voorkomen.

Lees verder

GroenLinks wil dat Hollands Kroon een fairtrade gemeente wordt

GroenLinks wil dat Hollands Kroon een fairtrade gemeente wordt. Door fairtrade producten - zoals koffie, thee, chocolade en suiker - te gebruiken, draagt de gemeente bij aan eerlijke handel. Dit betekent een beter leven voor boeren, werknemers en kleine producenten in ontwikkelingslanden. Het gebruik van fairtrade producten helpt Hollands Kroon ook in haar streven om de duurzaamste gemeente van Nederland te worden.

Lees verder