Jan was enkele jaren voorzitter van onze afdeling. Hij was raadslid van 2014 tot 2018 èn van september 2019 tot januari 2021. Sindsdien is hij fractie-ondersteuner. Jan studeerde Geschiedenis in Amsterdam en Utrecht. Hij was achtereenvolgens offsetdrukker, bibliothecaris en (senior)onderwijsadviseur bij de OBD. De zorg, monumenten, cultureel erfgoed, onderwijs, natuur en milieu hebben zijn speciale aandacht. En natuurlijk de klimaatverandering.