Peter Fekkes
Op dit moment is er nauwelijks openbaar vervoer in Hollands Kroon. De meeste kernen en het gehele buitengebied zijn verstoken van regelmatige bereikbaarheid. Dit heeft verregaande negatieve consequenties voor het gebied. Willen we bijvoorbeeld dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen in een gemeente waar vrijwel alle voorzieningen verdwenen zijn uit de kleinere kernen, dan is mobiliteit de sleutel. De belbus vult dit gat nu zo goed mogelijk op, maar deze organisatie draait volledig op vrijwilligers en mensen moeten minimaal twee dagen vooruit hun reis boeken. Daarnaast is de belbus alleen voor leden, toeristen hebben hier niets aan. Het bevorderen van toerisme is een speerpunt van de gemeente en het mag duidelijk zijn dat goed openbaar vervoer hiervoor een must is. Zo zijn er nog veel redenen te noemen waarom het voor Hollands Kroon belangrijk is om goed openbaar vervoer te hebben maar het is niet duurzaam om bussen op vaste tijden langs vaste routes te laten rijden als daar maar weinig gebruik van gemaakt wordt. De oplossing ligt volgens GroenLinks bij een flexibel OV systeem op basis van zelfrijdende elektrische busjes. Middels een slim flexibel planningssysteem kunnen reizigers - via een app of mobiele website - hun reis plannen en via ideal of OV-chipkaart betalen waarna ze op het opgegeven adres worden gehaald en naar de bestemming worden gebracht. Op deze
manier is openbaar vervoer na fietsen de meest duurzame vorm van mobiliteit en draagt bij aan de energietransitie en aan de leefbaarheid in Hollands Kroon. GroenLinks wil dat de gemeente de mogelijkheden op korte termijn met de provincie bespreekt omdat de concessie voor het openbaar vervoer deze zomer vernieuwd wordt.
Meer informatie: Peter Fekkes (peter@fekk.es).