Schriftelijke vragen over risicovolle onderwerpen/projecten SV-1652

23 oktober 2016

Onder het kopje Overzicht van de tien meest risicovolle onderwerpen / projecten voor 2017 op pagina 43 van de Programmabegroting 2017 staan top 10 openbare risico’s (913.500 euro), top 10 vertrouwelijke risico’s  (858.375 euro) en 62 overige kleinere risico’s (2.216.700 euro).

Vragen

  1. Wat moeten wij ons in het licht van de door zowel het college als de raad gewenste transparantie voorstellen bij vertrouwelijke risico’s? Het gaat om 858.375 euro, een groot bedrag, dus enige toelichting lijkt ons wel op zijn plaats.
  2. De risico’s waar het meeste geld mee is gemoeid zitten in de categorie overige kleinere risico’s (62). Het gaat om een zeer groot bedrag, namelijk 2.216.700 euro, dat niet nader wordt toegelicht. Wat moeten wij ons in het licht van de gewenste transparantie voorstellen bij dit soort risico’s?
  3. In de top 10 van openbare risico’s staat een bedrag van 49.500 euro in verband met toename van claims tegen de gemeente. Waarom denkt u dat het aantal claims tegen de gemeente zal toenemen?
  4. Wij stellen vast dat u met heel veel risico’s te maken heeft. Wij tellen naast 62 overige kleinere risico’s twee keer een top 10. Wat doet u om het aantal risico’s te beperken?

Jan Eichhorn