Afdeling

Groenlinks Hollandskroon vergadert gewoonlijk 1 maal per maand in de week voorafgaande aan de raadsvergadering.

Dit gebeurt meestal op maandag om 20:00 uur. De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte "De fractie vergadering" en een alleen voor leden toegankelijk gedeelte "De bestuursvergadering".
Tijdens de fractievergadering is er de mogelijkheid van Inspraak d.w.z. dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om iets aan de orde te stellen wat betrekking heeft op onze gemeente. Mocht U van deze gelegenheid gebruik willen maken, neemt U dan even kontakt op met het secretariaat, zodat e.e.a. in goede banen geleid kan worden. Verder wordt in deze vergadering de gang van zaken in de vorige gemeenteraad toegelicht en wordt de agenda voor de volgende raadsvergadering besproken. De notulen van deze vergaderingen vindt U in de kolom hiernaast!
 

Secretariaat:

Marjorie Pigge: groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl

Ingediende Moties:

M2018 02 Motie Kinderpardon                                               - Aangenomen
M2017 17 Motie van treurnis wethouder Financiën           - Verworpen
M2017 13 Huisvesting arbeidsmigranten                             - Aangenomen
M2017 08 Monumentenbeleid                                               - Aangenomen
M2017 07 Burgerpeiling
M2017 06 Tiny Houses
M2017 05 Houtkachels                                                            - Aangenomen
M2017 03 Medicinale cannabis
M2017 02 Whatsapp buurtpreventie                                    - Aangenomen
M2017 01 Snel internet                                                           - Ingetrokken
M2016 27 Royal Zap
M2016 26 Motie van treurnis uitspraken van Dhr Nawijn - Aangenomen

Amendementen

Mondeling Asbestsanering van Ewijcksluis                            - Verworpen
A2017 22   Begroting duurzame energie                                - Aangenomen
A2017 21   Tramabri Barsingerhorn                                        - Aangenomen
A2017 16   Revitaliserigsfonds                                                  - Verworpen
A2017 15   Grasbetontegels                                                      - Aangenomen
A2017 14   Een leven lang leren                                               - Aangenomen
A2017 13   Optimaal vestigingsklimaat                                   - Verworpen
A2017 11   Biodiversieteit                                                          - Aangenomen
A2017 09   Breedband internet                                                - Aangenomen
A2017 08   Motorcrossterrein kadernota                               - Niet gestemd
A2017 04   Accomodatie beleid toekomst zwembaden       - Aangenomen