Winkel
Groene kaart van de gemeente Hollands Kroon

De gemeente Hollands Kroon is in 2012 ontstaan door het samengaan van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. Hollands Kroon is met een oppervlakte van 665 vierkante kilometer (land en water) een van de grootste gemeenten van Nederland. Er wonen bijna 48.000 mensen in 22 kernen. Hollands Kroon is een prachtige gemeente met een schat aan natuur en cultureel erfgoed. De gemeente grenst in het noorden aan de Waddenzee (Unesco Werelderfgoed en Natura 2000) en in het oosten aan het IJsselmeer (Natura 2000) en is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

Groenlinks Hollands Kroon vergadert gewoonlijk 1 maal per maand in de week voorafgaande aan de raadsvergadering. Meestal valt dit moment op maandagavond en starten we om 20.00 uur.

De vergadering bestaat uit twee delen. Het openbare gedeelte betreft de 'fractie vergadering'. De daaropvolgende bestuursvergadering is alleen voor leden toegankelijk. 

Tijdens de fractievergadering is er de mogelijkheid van inspraak, d.w.z. dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om iets aan de orde te stellen wat betrekking heeft op onze gemeente. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken, kunt u vooraf contact opnemen met Marjorie Pigge van het secretariaat, zodat e.e.a. in goede banen geleid kan worden. Verder wordt in deze vergadering de gang van zaken in de vorige gemeenteraad toegelicht en wordt de agenda voor de volgende raadsvergadering besproken. 

Tulpen