Nieuws

Burgemeester Nawijn gaat niet voor tweede termijn

Jaap Nawijn

Burgemeester Nawijn heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon laten weten dat hij, anders dan hij zich eerder had voorgenomen, geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot herbenoeming. Deze beslissing heeft de burgemeester voor zichzelf enkele weken geleden genomen.
Burgemeester Nawijn: “Ik zal mij vanzelfsprekend ook het laatste jaar van mijn ambtstermijn, met dezelfde energie en positieve instelling, blijven inzetten voor Hollands Kroon.”
De huidige ambtstermijn van burgemeester Nawijn loopt af op 1 september 2018.

Bestuursrapportage 2017, 3 oktober 2017

Kroondomein Anna Paulowna

GroenLinks heeft de bestuursrapportage 2017 met aandacht gelezen en is tot de conclusie gekomen dat het rapport eigenlijk niet te lezen is, zoals de auditcommissie ook al concludeerde. De slordigheden in de resumés, waarbij baten lasten worden genoemd, en een verkeerd gebruik van plussen en minnen maken de tabellen niet duidelijker. Met de gewijzigde versie die de raad pas gisteravond ontving is dat niet echt verbeterd. Bovendien staat er op pagina 33 nog steeds op twee plaatsen lasten waar baten moet staan. Het rapport zit barstensvol wollig taalgebruik en is niet transparant. Dit wekt geen vertrouwen.

Lees verder

Zorgen over de zorg

SV 1757 Geacht college,
Toen op 11 mei tijdens een beeldvormende vergadering het eerste jaar van de samenwerking met Incluzio werd geëvalueerd kwam de directeur met een enthousiast verhaal over hoe geweldig alles was verlopen. Er waren hier en daar natuurlijk wat verbeterpuntjes, maar de conclusie was toch wel dat iedereen heel positief kon zijn over de stand van zaken. Er werd niet serieus ingegaan op de stevige kanttekeningen die PvdA, ChristenUnie en GroenLinks daar bijzetten. Alles ging immers goed. Toch werden wij de afgelopen maand drie keer opgeschrikt door een bericht op Schagen FM over de gang van zaken bij Incluzio, op 9 september Negatief resultaat bij Incluzio; op 16 september Incluzio: organisatie nog niet op orde; op 17 september Wachten op telefoontje duurt ruim zes dagen. Gezien het bovenstaande verbazen en verontrusten deze berichten ons.

Lees verder

Verplaatsing Royal ZAP, stand van zaken

SV-1756 Geacht college,
Na een levendige discussie over Royal ZAP tijdens de raadsvergadering van 20 december 2016 heeft de gemeenteraad op 22 december Gedeputeerde Staten schriftelijk verzocht alles in het werk te stellen om het bedrijf zo spoedig mogelijk te verplaatsen naar een betere locatie. De ligging in de dorpskern van Van Ewijcksluis is immers om redenen van milieu en verkeershinder ongewenst, evenals de voorgenomen uitbreiding op dezelfde plek.

Lees verder

Laagvliegroutes

Onlangs zijn er bij de Tweede Kamer meer dan 80.000 handtekeningen tegen het voorgenomen laagvliegen vanuit vliegveld Lelystad ingediend. Mensen protesteren tegen de verwachte geluidoverlast en de gevolgen voor het milieu, het klimaat. GroenLinks staat achter deze protesten. We moeten eerst de herziening van het luchtruim onderzoeken dan pas verder kijken. Het verzet tegen de uitbreiding van dit vliegveld laat zien dat we de grenzen nu echt wel bereikt hebben. Staatssecretaris Sharon Dijksma kondigde na de protesten aan dat de Veluwe minder last krijgt van vliegtuigen die vanaf Lelystad Airport vertrekken. Over het noordelijk deel van het natuurgebied zullen vliegtuigen toch niet op slechts 1800 meter vliegen. 80,000 mensen vroegen eensgezind om échte oplossing: herziening van het luchtruim. De oplossing van Dijksma is een oplossing voor een deel van het probleem, een pleister voor de Veluwe. Het lost niets op voor de andere gebieden waar de vliegtuigen laag over zullen vliegen. Het biedt geen oplossing voor de grote impact van de uitbreiding van vliegveld Lelystad op mens, natuur en klimaat in een groot deel van het land.
GroenLinks Hollands Kroon volgt de ontwikkelingen rond de uitbreiding van het vliegveld al een tijdje met interesse, maar werd dinsdagochtend stevig opgeschrikt door een tweet (@valerieboor): “Weet de Kop van Noord-Holland al dat dit ze boven het hoofd hangt? Ik zie Hippolytushoef, Den Helder, Den Oever, zij stemden vast nog niet?” En inderdaad, wij sliepen nog. Wij wisten niet dat de vliegtuigen ook laag over de Kop van Noord-Holland en dus ook over Hollands Kroon zouden vliegen: op slechts 2200 meter boven Wieringen. Jan Eichhorn heeft vragen gesteld aan het college. 

Lees verder

Pagina's