Nieuws

Handhaving bij burenruzies

SV 1742 Geacht college,
Vandaag ontving de gemeenteraad een mail van een inwoner over het vergiftigen van zijn hond. Wij ontvangen regelmatig mails van deze inwoner waarin hij de problemen met zijn buren meldt. Deze heeft hij ook bij het college aangekaart.

Lees verder

Kadernota 2018, algemene beschouwingen 29 juni 2017

In de kadernota 2018 komen de woorden duurzaamheid, klimaatacceptatie, natuur, milieu, circulair en biodiversiteit vaker voor dan in de vorige kadernota. Nu nog een invulling eraan geven. Ook van Hollands Kroon mag een bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs worden verwacht. Duurzaamheid is voor Hollands Kroon immers "het leidend en verbindend principe", het uitgangspunt voor al het handelen.

Lees verder

Afsluiten Hoofdstraat Hippolytushoef

Afsluiten Hoofdstraat Hippolytushoef.jpg

SV 1740 Geacht college,
Inwoners van Hippolytushoef klagen al heel lang over de onveilige verkeerssituatie in de Hoofdstraat. De straat is al eens tijdelijk afgesloten geweest voor autoverkeer. Woensdag 5 juli heeft wethouder Theo Groot een petitie in ontvangst genomen, die in korte tijd werd getekend door 750 mensen die graag willen dat deze straat weer wordt afgesloten. Zij pleiten voor een veilige verkeerssituatie, zonder auto’s. In september zal de gemeente een enquête houden om vast te stellen of inwoners, gebruikers en winkeliers vinden dat de Hoofdstraat wel of niet moet worden afgesloten.

Lees verder

OPMERKINGEN BIJ DE JAARREKENING 2016

De jaarrekening 2016 stond op 1 juni op de agenda de gemeenteraad, maar ’s morgens dook er opeens een onverwacht tekort van 9 ton in het sociaal domein op. De bespreking werd verplaatst naar 20 juni. Nu het tekort is verwerkt wordt het jaar niet afgesloten met een overschot van meer dan 5 ton, maar met een negatief saldo van ruim 2 ton. Alle fracties zijn ontevreden en hebben veel - opvallend eensgezinde - kritiek op de gang van zaken. De wethouder belooft weliswaar beterschap, maar vindt de reacties toch "somber, zwartgallig en vol frustratie" en ronkt onverschrokken dat Hollands Kroon toch echt een supersterke, solide gemeente is. Wij geloven daar niets van en de andere fracties hebben inmiddels ook hun twijfels.

Lees verder

Vaker longontstekingen in de buurt van veehouderijen

Mensen die in de buurt van pluimvee- en geitenhouderijen wonen hebben vaker last van longontstekingen. In het onderzoeksgebied krijgen elk jaar ongeveer 1650 mensen per 100.000 inwoners een longontsteking. Ruim 200 longontstekingen hebben een verband met wonen in de buurt van pluimveehouderijen en  geitenhouderijen. Dat blijkt uit de aanvullende studies van het grootschalige onderzoek Veehouderij en de gezondheid van omwonenden (VGO) uitgevoerd door Universiteit Utrecht, Wageningen University and  Research, NIVEL en het RIVM. De nieuwe resultaten bevestigen eerdere uitkomsten van VGO in 2016.

Lees verder

Het functioneren van het sociaal domein in de gemeente Hollands Kroon, reactie op de brief van wethouder Van Gent van 19 mei 2017

Van wethouder Mary van Gent hoort de gemeenteraad alleen jubelverhalen over het functioneren van het sociaal domein en over de samenwerking met Incluzio. Vanuit de samenleving bereiken ons echter regelmatig andere berichten. Vandaar dat GroenLinks, PvdA en ChristenUnie gezamenlijk besloten om een kwalitatief onderzoek (geen enquête) te doen onder de ketenpartners, de zorgorganisaties die samenwerken met Incluzio, naar het functioneren van het sociaal domein. Wij zijn met hen in gesprek gegaan, we hebben hen vragen gesteld en hun ervaringen besproken. Wij hebben met een positieve insteek geluisterd naar de bevindingen van verschillende ketenpartners en hopen dat er iets gedaan wordt met de resultaten van ons onderzoek.

Lees verder

Pagina's