Nieuws

OPMERKINGEN BIJ DE JAARREKENING 2016

De jaarrekening 2016 stond op 1 juni op de agenda de gemeenteraad, maar ’s morgens dook er opeens een onverwacht tekort van 9 ton in het sociaal domein op. De bespreking werd verplaatst naar 20 juni. Nu het tekort is verwerkt wordt het jaar niet afgesloten met een overschot van meer dan 5 ton, maar met een negatief saldo van ruim 2 ton. Alle fracties zijn ontevreden en hebben veel - opvallend eensgezinde - kritiek op de gang van zaken. De wethouder belooft weliswaar beterschap, maar vindt de reacties toch "somber, zwartgallig en vol frustratie" en ronkt onverschrokken dat Hollands Kroon toch echt een supersterke, solide gemeente is. Wij geloven daar niets van en de andere fracties hebben inmiddels ook hun twijfels.

Lees verder

Vaker longontstekingen in de buurt van veehouderijen

Mensen die in de buurt van pluimvee- en geitenhouderijen wonen hebben vaker last van longontstekingen. In het onderzoeksgebied krijgen elk jaar ongeveer 1650 mensen per 100.000 inwoners een longontsteking. Ruim 200 longontstekingen hebben een verband met wonen in de buurt van pluimveehouderijen en  geitenhouderijen. Dat blijkt uit de aanvullende studies van het grootschalige onderzoek Veehouderij en de gezondheid van omwonenden (VGO) uitgevoerd door Universiteit Utrecht, Wageningen University and  Research, NIVEL en het RIVM. De nieuwe resultaten bevestigen eerdere uitkomsten van VGO in 2016.

Lees verder

Het functioneren van het sociaal domein in de gemeente Hollands Kroon, reactie op de brief van wethouder Van Gent van 19 mei 2017

Van wethouder Mary van Gent hoort de gemeenteraad alleen jubelverhalen over het functioneren van het sociaal domein en over de samenwerking met Incluzio. Vanuit de samenleving bereiken ons echter regelmatig andere berichten. Vandaar dat GroenLinks, PvdA en ChristenUnie gezamenlijk besloten om een kwalitatief onderzoek (geen enquête) te doen onder de ketenpartners, de zorgorganisaties die samenwerken met Incluzio, naar het functioneren van het sociaal domein. Wij zijn met hen in gesprek gegaan, we hebben hen vragen gesteld en hun ervaringen besproken. Wij hebben met een positieve insteek geluisterd naar de bevindingen van verschillende ketenpartners en hopen dat er iets gedaan wordt met de resultaten van ons onderzoek.

Lees verder

Hollands Kroon heeft een brede etalage, maar wat ligt er in de winkel?

Zorgkantoor

Van wethouder Mary van Gent hoort de gemeenteraad alleen positieve juichverhalen over de gang van zaken in het sociaal domein en over de samenwerking met Incluzio. Vanuit de samenleving bereiken ons echter regelmatig andere berichten. Vandaar dat  GroenLinks, ChristenUnie en PvdA gezamenlijk besloten om een kwalitatief onderzoek te doen onder de zorgorganisaties die samenwerken met Incluzio. Wij zijn met hen in gesprek gegaan, we hebben hen vragen gesteld en hun ervaringen besproken. Wij hebben met een positieve insteek geluisterd naar de bevindingen van de verschillende zorgorganisaties en hopen dat er iets mee gedaan wordt.

Lees verder

Het functioneren van het sociaal domein in Hollands Kroon

Zorgkantoor

GroenLinks, PvdA en ChristenUnie zijn bezorgd over de gang van zaken in het sociaal domein in Hollands Kroon. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg en het is de plicht van de gemeenteraad om zich goed te informeren en te controleren of onze inwoners de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Van wethouder Mary van Gent (SHK) horen wij alleen juichverhalen, maar vanuit de samenleving krijgen wij toch ook andere signalen. Hoe zit dat?
De drie fracties besloten daarom zelf een onderzoek te doen. 

Lees verder

Pagina's