Afsluiten Hoofdstraat Hippolytushoef
Nieuws

Vervolgvragen afsluiting Hoofdstraat Hippolytushoef

SV-1771 ...

17 dec 2017

Lees meer
begroting 2018
Nieuws

Programmabegroting 2018-2022

Wij hebben de indruk dat de programmabegroting 2018-2022 niet voldoet aan de door de VNG gestelde eisen. Op pagina 6 staat dat de gemeente vanuit het Besluit...

02 nov 2017 Jan Eichhorn

Lees meer
Kat.jpg
Nieuws

Vragen over het voorstel Noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen begroting 2018.

Geacht college, Hierbij mijn vragen over het raadsvoorstel Noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen begroting 2018.

22 okt 2017

Lees meer
Wouter  van der Heij - Barbara Holierhoek - Lilian Peters
Nieuws

WADDENZEE EN DUURZAME VISSERIJ

Tweede politiek café van GroenLinks in de Kop van Noord-Holland ...

22 okt 2017

Lees meer
GroteVragen.jpg
Nieuws

Zorgen over de zorg

SV 1757 Geacht college, ...

28 sep 2017

Lees meer
Bas Eickhout
Nieuws

Consumenten moeten de échte prijs van groente, melk en vlees gaan betalen

Niet de boer, maar de rol van de consument zal doorslaggevend zijn voor een nieuw, duurzaam Europees landbouwbeleid, zegt klimaatwetenschapper en Bas...

27 sep 2017

Lees meer
GroteVragen.jpg
Nieuws

Laagvliegroutes

Onlangs zijn er bij de Tweede Kamer meer dan 80.000 handtekeningen tegen het voorgenomen laagvliegen vanuit vliegveld Lelystad ingediend. Mensen protesteren...

14 sep 2017

Lees meer
logo groot.jpg
Nieuws

Het functioneren van het sociaal domein in de gemeente Hollands Kroon, reactie op de brief van wethouder Van Gent van 19 mei 2017

Van wethouder Mary van Gent hoort de gemeenteraad alleen jubelverhalen over het functioneren van het sociaal domein en over de samenwerking met Incluzio....

07 jun 2017

Lees meer
Zorgkantoor
Nieuws

Hollands Kroon heeft een brede etalage, maar wat ligt er in de winkel?

Van wethouder Mary van Gent hoort de gemeenteraad alleen positieve juichverhalen over de gang van zaken in het sociaal domein en over de samenwerking met...

29 mei 2017

Lees meer
Nieuws

Accommodatiebeleid: toekomst zwembaden

Hollands Kroon wil een leefbare en aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en toeristen. Dit kan niet zonder goed bereikbare zwembaden. Zwemmen is een...

01 mei 2017

Lees meer
ALV CultuurBarbaren2.JPG
Nieuws

Cultuurbarbaren

Via collega-raadslid Peter Meijer (SHK) ontving ik een noodkreet van Otto de Vries uit Wieringerwerf, die zaterdag 28 januari een lezing bijwoonde over...

30 jan 2017

Lees meer
Amstelmeer.jpg
Nieuws

Omgevingsvisie Hollands Kroon

22 november 2016 ...

21 nov 2016 Jan Eichhorn

Lees meer

Verslag 2e extra raad over datacenters

Het college van B&W blijft om de hete brij heen draaien, om duidelijkheid te verschaffen waarom er per sé nog 5 nieuwe datacenters op Agriport bij moeten komen.

Dat is de conclusie aan het eind van de 2e extra ingelaste raadsvergadering van do 3 december. Daarin werd overigens voor het eerst sinds de vestiging van de eerste twee datacenters in 2015, gediscussieerd over nut en noodzaak van deze datacenters. Dat vergde erg veel tijd, met name doordat B&W de raad tot half september nooit goed geïnformeerd heeft over de ins en outs van de plannen hiervoor.

Met name heeft zij de raad niet geïnformeerd over het aantal en de omvang van de 5 door het college beoogde extra vestigingsplaatsen voor hyperscale datacenters, toen het gebiedsplan Wieringermeer in april 2020 werd afgeschoten.  Het college vond tot en met 1 december, dat de raad daar in april mee ingestemd had.

Uit het 1e antwoord op 3 december op de meer dan 60 gestelde vragen bleek echter, dat het college voor het eerst toegaf, dat er verschil van opvatting bestond tussen het college en enkele partijen in de raad op dit punt.  B&W gaf verder ook voor het eerst toe, dat zij zelf het raadsbesluit over de beëindiging van de procedure voor het gebiedsplan "geïnterpreteerd" hebben. Dat wil zeggen, dat zij daar hun eigen draai aan hebben gegeven.

Blijkbaar kiest het college op dat punt nu eieren voor haar geld, om de discussie met de raad niet verder op de spits te drijven. Het college geeft toe dat zij hun eigen draai aan het raadsbesluit hebben gegeven, door op te merken dat "Naast het beëindigen van de procedure het college nog wel ruimte wilde geven aan de lopende initiatieven". De fractie van GL heeft van het begin af aan aangegeven dat de raad daar in elk geval niet toe had besloten.

Zij krijgt na 2 maanden voortdurend doorvragen daarover op dit punt nu - onder de grote druk in de raad en daarbuiten - opeens gelijk van het college. Dat is wel een mooi resultaat an onze fractie, maar dat betekent niet dat de plannen voor de datacenters nu van de baan zijn. Het college moet nu eerst nog 4 resterende vragen van de GL-fractie beantwoorden. Voorlopig is het helaas niet duidelijk, hoe deze soap daarna verder gaat.