Helaas was dit niet de eerste keer dat de brug defect is, en dat reizigers die hier afhankelijk van zijn geen gebruik kunnen maken van NS-station Anna Paulowna.

Op 20 november 2021 heeft het CDA vragen gesteld aan het college over de aanpak van de overlast en vernielingen op het stationsgebied. Het college antwoordde toen dat het in gesprek was met de politie en de NS om over te kunnen gaan tot plaatsing van camera’s op en rondom het station en dat de locatie extra wordt meegenomen op controlerondes door de boa’s en de politie.

Zelfstandig kunnen reizen is voor iedereen belangrijk, óók als je reist met een rolstoel. GroenLinks wil daarom weten of er inmiddels al maatregelen zijn gerealiseerd rond het station en stelt er vragen over aan het college (PV-2203):

👉 Vraag 1: Is het plaatsen van de camera’s geregeld met de NS en politie?

     Zo ja, zijn de camera’s al geplaatst?

     Zo nee, wanneer verwacht u dat dit wel geregeld en uitgevoerd wordt?

👉 Vraag 2: Valt de assistentiebrug binnen het bereik van de camera’s?

👉 Vraag 3: Wie is er bevoegd om de camera’s af te lezen?

👉 Vraag 4: Nemen de boa’s en de politie de assistentiebrug mee in de controleronde?

👉 Vraag 5: Wie is er verantwoordelijk voor de reparatie van de brug als deze vernield is?

👉 Vraag 6: Wat is het alternatief als de assistentiebrug defect is? Wie verzorgt dat?

Het college beantwoordt de vragen binnen dertig dagen. De antwoorden worden geplaatst op de gemeentelijke website.