Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Algemene beschouwingen GL over de Kadernota 2016

GL kijkt met een helikopter-view naar het beleid van de gemeente en focust daarbij op een belangrijk element: de uitstraling van de gemeente. Zij is daar aan de...

Lees meer

Algemene beschouwingen GL op bezuinigingen in begroting 2015-2018

Het nieuwe college heeft in haar eerste begroting een aantal voorstellen voor bezuiniging gedaan. GL vindt die ongepast en onderbouwt haar argumenten daarvoor.

Lees meer

Vragen over onafhankelijke cliëntondersteuning

De adviesraad WMO had in haar jaarrapport vragen gesteld over de onafhankelijkheid van cliëntondersteuning door uitvoerder Incluzio. De fractie had daar vragen...

Lees meer

Beeldvormende vergadering over het Sociaal Domein 2017

Op een beeldvormende vergadering over de eerst ervaringen met Incluzio in 2017 brachten de fracties van GL, de PvdA en de CU een verslag van hun ervaringen van...

Lees meer

Standpunt GL-fractie

De Bestuursrapportage over 2017 werd veel te laat - een dag voor de vergadering - aan de raad gestuurd en bevatte veel te weinig informatie aldus de voltallige...

Lees meer
Zelfrijdende bus Stokholm

Zelfrijdend OV

GroenLinks wil zelfrijdend OV in Hollands Kroon GroenLinks wil dat er binnen enkele jaren in Hollands Kroon openbaar vervoer komt met zelfrijdende elektrische...

Lees meer
burgerinitiatief groot.PNG
Burgerinitiatief

Burgeriniatief

GroenLinks wil inwoners van Hollands Kroon de mogelijkheid bieden om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten: het burgerinitiatief, een verzoek...

Lees meer

Vraagteken bij het niet ondertekend hebben van de Code Verantwoord Marktgedrag Thuisondersteuning door deelnemende partijen in de aanbesteding daarvoor.

GL vindt dat ondernemers die deel nemen aan de aanbesteding voor Thuiszorg de code verantwoord Marktgedrag Thuisondersteuning ondertekend zouden moeten hebben.

Lees meer

Voorschoolse educatie in Bestuursrapportage

GL vindt dat het uitgetrokken geld op de begroting voor voorschoolse educatie niet mag worden 'afgeroomd'

Lees meer

Dossier Windplan Wieringermeer

Het Rijksinpassingsplan 'Windplan Wieringermeer' kent een langjarige geschiedenis. In dit document staan de belangrijkste ontwikkelingen daarin beschreven t/m...

Lees meer

Financiel risicovolle onderwerpen/projecten

Lees meer

Geen archeologisch beleid gemeente

De gemeente Hollands Kroon heeft geen archeologisch en monumentaal beschermingsbeleid, hoewel de gemeente daar volgens de Monumentenwet wel toe verplicht is. De...

Lees meer