In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden,
overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien,
moeten we ons in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven
inleven. GroenLinks ondersteunt mensen met goede initiatieven voor hun
buurt of groep, mits die bijdragen aan een actieve, open, solidaire
samenleving.