Nieuws

Onafhankelijke cliëntondersteuning in het sociaal domein

SV 1655. Geachte leden van het college, ...

15 nov 2016

Lees meer
Nieuws

Bestemmingsplan Agriport 1

Gemeenteraad 20 september 2016 ...

19 sep 2016 Jan Eichhorn

Lees meer
Nieuws

Volg ons op Facebook!

Sinds kort is GroenLinks Hollands Kroon te vinden op Facebook: http://www.facebook.com/groenlinks.hollandskroon Wij vinden het heel leuk als je ons daarop...

13 mrt 2014

Lees meer
Nieuws

GROEN IN DE KOP Verkiezingsprogramma 2014-2018

Wij zijn trots op GROEN IN DE KOP, het verkiezingsprogramma van GroenLinks Hollands Kroon 2014-2018, op 17 december 2013 goedgekeurd door de algemene...

28 dec 2013

Lees meer
Nieuws

Aandacht voor de bij tijdens het nazomeren

De bij is van groot belang voor natuur en landbouw. 70% van de groenten en fruit die wij eten is voor bestuiving afhankelijk van de bij. Maar de bijen in...

19 jul 2012

Lees meer
Nieuws

Dossier Windenergie

Door Arjen Voogt. ...

13 nov 2011

Lees meer
Nieuws

Hollands Kroon: Groot, Groen en Gevarieerd

Met zo’n 650 km2 is Hollands Kroon bijna de grootste gemeente van Nederland. Het beslaat maar liefst 15% van Noord Holland! De gemeente bestaat voor een...

12 nov 2011

Lees meer
Nieuws

Kwaliteit van het basisonderwijs

Door Jan Eichhorn Als onderwijsadviseur bij de onderwijsbegeleidingsdienst heb ik het basisonderwijs redelijk goed leren kennen. In de talloze gesprekken die...

03 nov 2011

Lees meer
Nieuws

GroenLinks Hollands Kroon op Twitter

Sinds enkele weken is GroenLinks Hollands Kroon te volgen op Twitter.

17 okt 2011

Lees meer
Nieuws

Sluw verschralen of slim besparen?

Nederland is van oudsher een slim land. Slim op technisch gebied, slim in het zaken doen, slim in landbouw, watermanagement... Dat merk je nog altijd. Waar...

17 okt 2011

Lees meer

Verslag 2e extra raad over datacenters

Het college van B&W blijft om de hete brij heen draaien, om duidelijkheid te verschaffen waarom er per sé nog 5 nieuwe datacenters op Agriport bij moeten komen.

Dat is de conclusie aan het eind van de 2e extra ingelaste raadsvergadering van do 3 december. Daarin werd overigens voor het eerst sinds de vestiging van de eerste twee datacenters in 2015, gediscussieerd over nut en noodzaak van deze datacenters. Dat vergde erg veel tijd, met name doordat B&W de raad tot half september nooit goed geïnformeerd heeft over de ins en outs van de plannen hiervoor.

Met name heeft zij de raad niet geïnformeerd over het aantal en de omvang van de 5 door het college beoogde extra vestigingsplaatsen voor hyperscale datacenters, toen het gebiedsplan Wieringermeer in april 2020 werd afgeschoten.  Het college vond tot en met 1 december, dat de raad daar in april mee ingestemd had.

Uit het 1e antwoord op 3 december op de meer dan 60 gestelde vragen bleek echter, dat het college voor het eerst toegaf, dat er verschil van opvatting bestond tussen het college en enkele partijen in de raad op dit punt.  B&W gaf verder ook voor het eerst toe, dat zij zelf het raadsbesluit over de beëindiging van de procedure voor het gebiedsplan "geïnterpreteerd" hebben. Dat wil zeggen, dat zij daar hun eigen draai aan hebben gegeven.

Blijkbaar kiest het college op dat punt nu eieren voor haar geld, om de discussie met de raad niet verder op de spits te drijven. Het college geeft toe dat zij hun eigen draai aan het raadsbesluit hebben gegeven, door op te merken dat "Naast het beëindigen van de procedure het college nog wel ruimte wilde geven aan de lopende initiatieven". De fractie van GL heeft van het begin af aan aangegeven dat de raad daar in elk geval niet toe had besloten.

Zij krijgt na 2 maanden voortdurend doorvragen daarover op dit punt nu - onder de grote druk in de raad en daarbuiten - opeens gelijk van het college. Dat is wel een mooi resultaat an onze fractie, maar dat betekent niet dat de plannen voor de datacenters nu van de baan zijn. Het college moet nu eerst nog 4 resterende vragen van de GL-fractie beantwoorden. Voorlopig is het helaas niet duidelijk, hoe deze soap daarna verder gaat.