Nieuws

MOTIE KINDERPARDON

ze zijn al thuis

Waarom wil GroenLinks een motie Kinderpardon?
GroenLinks dient vanavond samen met de ChristenUnie, de PvdA en PHK een motie kinderpardon in. Ongeveer vierhonderd in Nederland gewortelde kinderen dreigen, geheel buiten hun schuld om, naar een onbekend land uitgezet te worden. Voor deze in de gemeenschap gewortelde kinderen, die langer dan vijf jaar in ons land zijn, is het van groot belang dat zij hier mogen blijven, want zij zijn al thuis. Daarom hopen wij ook op de steun van de andere fracties in de raad.
 

Lees verder

21 JANUARI POLITIEK CAFE GROENLINKS OVER NIEUWE WOONVORMEN IN DE NOORDKOP

Kom jij ook naar ons politieke café op zondag 21 januari? In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 organiseren de GroenLinks-afdelingen Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel vijf keer een politiek café, steeds op de derde zondagmiddag van de maand. Iedereen is van harte welkom bij ons vierde politieke café! De zaal gaat open om 14.45 uur. Het programma duurt van 15.00 tot 17.00 uur en wordt afgesloten met een hapje en drankje.
Dagvoorzitter is André Bijlsma, afdelingsvoorzitter van GroenLinks Schagen.

Lees verder

Tramabri Barsingerhorn

Geacht college,
De tramabri en omgeving vormen samen de entree van Barsingerhorn, ontworpen door twee landschapsarchitecten met als achterliggende gedachte in het klein het verkavelingspatroon van het dorp met de smalle kavels en paden te laten zien. Het was een geschenk van de gemeente Niedorp aan de inwoners van Barsingerhorn. Sinds 1993, toen Barsingerhorn een beschermd dorpsgezicht werd, is de tramabri een geliefde plek voor zowel mensen uit het dorp als voor wandelaars en fietsers die er even gaan zitten. Het is een vrij toegankelijke plek voor natuur, biodiversiteit, rust en dagrecreatie. Het merendeel van de Barsingerhorners wil dit graag in de huidige staat behouden, zoals blijkt uit de aan het college aangeboden petitie.

Lees verder

AED-netwerk, raadsvergadering 19 december 2017

De Stichting AED Hollands Kroon heeft een bedrag van 125.000 euro gevraagd voor het vervangen van 45 AED’s en 53 AED–kasten. U stelt de raad voor dit krediet te verlenen. Uiteraard zijn wij bijzonder verheugd dat dit zal leiden tot een volledig functionerend, dekkend en uniform AED-netwerk binnen de gemeente. Omdat wij vanuit het veld alarmerende berichten kregen over de begrote kosten voor vervanging en onderhoud, hebben wij nader onderzoek gedaan. Wij hebben u naar aanleiding hiervan op 15 december vragen gesteld en hebben vanmorgen uw antwoorden mogen ontvangen. Deze antwoorden stellen ons niet gerust.

Lees verder

Vervolgvragen afsluiting Hoofdstraat Hippolytushoef

Afsluiten Hoofdstraat Hippolytushoef

SV-1771
Geacht college,
Afgelopen 7 juli heeft GroenLinks u vragen (SV 1740) gesteld over het afsluiten van de Hoofdstraat in Hippolytushoef, omdat inwoners al heel lang klagen over de onveilige verkeerssituatie aldaar. Op 5 juli werd wethouder Theo Groot een door 750 mensen ondertekende petitie overhandigd, waarin werd gevraagd om de Hoofdstraat af te sluiten voor autoverkeer. U kondigde toen aan dat u in september een enquete hierover zou houden. Ook in uw antwoord van 2 augustus op onze vragen gaf u aan dat u, ondanks de 750 handtekeningen, “na de vakantieperiode” via een enquête onder winkeliers, publiek en aanwonenden in beeld zou brengen hoe er over de afsluiting wordt gedacht, waarna u een zorgvuldige afweging zou gaan maken.

Lees verder