Nieuws

Netwerk AED, krediet van 125.000 euro voor het vervangen van 45 AED-apparaten en 53 AED–kasten

SV-1769
Geacht college,
Om een volledig functionerend, dekkend en uniform AED-netwerk te realiseren, heeft de Stichting AED Hollands Kroon een bedrag van 125.000 euro aangevraagd voor het vervangen van 45 AED’s en 53 AED–kasten. U heeft de raad voorgesteld dit krediet te verlenen. Uiteraard zijn wij bijzonder verheugd dat dit zal leiden tot een volledig functionerend AED-netwerk binnen de gemeente, maar er rijzen bij ons toch enkele vragen op.

Lees verder

Derde politiek café GroenLinks in de Kop van Noord-Holland

Jan Eichhorn - Elice Vredenburg - Joost de Veer - Marije Boessenkool

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 organiseren de GroenLinks-afdelingen Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Texel vijf keer een politiek café. Zondag 19 november 2017 vond in het Ideeëntheater in Barsingerhorn alweer het derde, zeer geslaagde, politieke café plaats, met als thema Zorgen voor zorg. Vier sprekers hielden elk een inleiding over wat er voor nodig is om goede zorg te kunnen bieden in de Kop van Noord-Holland: Jan Eichhorn (raadslid Hollands Kroon), Elice Vreedenburg (Axxicom), Corinne Ellemeet (Tweede Kamerlid) en Joost de Veer (Texel Samen Beter). Dagvoorzitter: Marije Boessenkool (secretaris GroenLinks Den Helder, lid van commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Lees verder

Asbestsanering Binnenhaven 4, Van Ewijcksluis

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de gemeente op 17 oktober 2016 laten weten dat de gemeente het perceel Binnenhaven 4 in Van Ewijcksluis moet saneren. Er is sprake van zware asbestvervuiling op gemeentelijke grond en het is verboden om een asbesthoudend erf in eigendom te hebben. Het college stelt nu voor de grond op het perceel gedeeltelijk te laten saneren voor ongeveer 45.000 euro en de kosten ten laste te laten komen van overige baten en lasten, de begrotingsbuffer.

Lees verder

19 NOVEMBER POLITIEK CAFE GROENLINKS, ZORGEN VOOR ZORG

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 organiseren de GroenLinks-afdelingen Hollands Kroon, Den Helder, Schagen en Texel vijf keer een politiek café, steeds op de derde zondagmiddag van de maand.
Iedereen is van harte welkom bij ons derde politieke café op zondagmiddag 19 november. De zaal gaat open om 14.45 uur. Het programma duurt van 15.00 tot 17.00 uur en wordt afgesloten met een hapje en drankje.
Dagvoorzitter is Marije Boessenkool van GroenLinks Den Helder.

 

Lees verder

DOSSIER HUISVESTING MFA DE ONTMOETING EN KROONDOMEIN

MFA

Het was een droomproject. MFA De Ontmoeting en het Kroondomein finaal op de schop, helemaal in de lijn met de vernieuwende bedrijfsfilosofie van Hollands Kroon. Multifunctioneel gebruik, soberheid en doelmatigheid staan bij de verbouwing van de twee gemeentehuizen voorop, zei het college twee jaar geleden. Een bedrijfsmatige aanpak met een gegarandeerd succes. Het liep toch even anders. Er zijn meteen vanaf het begin al grote fouten gemaakt, die niet gecorrigeerd zijn door het college en die niet zijn meegedeeld aan de raad.
Vanavond hebben twee wethouders hun ontslag ingediend vanwege de grote budgetoverschrijding – zo’n 2,5 miljoen euro! - en omdat de raad hierover niet en te laat geïnformeerd. Wij respecteren hun beslissing. Eerder zijn om dezelfde reden de gemeentesecretaris en de concern controller al vertrokken.

Lees verder

Programmabegroting 2018-2022

begroting 2018

Wij hebben de indruk dat de programmabegroting 2018-2022 niet voldoet aan de door de VNG gestelde eisen. Op pagina 6 staat dat de gemeente vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BVV) verplicht is om beleidsindicatoren weer te geven, maar dat Hollands Kroon dit niet in de begroting doet, maar op waarstaatjegemeente.nl. Hier zouden alle relevante cijfers te vinden zijn, maar dit is niet het geval en ook zijn niet alle gegevens actueel. In de begroting ontbreken verplichte gegevens over formatie, bezetting, apparaatkosten en externe inhuur. Alles is op één hoop gegooid bij het taakveld overhead. Dit is niet transparant.

Lees verder