In Hollands Kroon is er veel te weinig aandacht voor het grote belang voor ons allemaal van natuur, milieu, biodiversiteit en een goed klimaat. De coalitiepartijen in de raadsperiode 2014-2018 hebben alle voorstellen voor meer natuur in onze gemeente tegengehouden. Dat willen wij veranderen. Wij staan voor een hoge biodiversiteit, mooie gezonde bomen en een gezond klimaat voor mens, dier en plant.

Biodiversiteit
De biodiversiteit, ofwel de rijkdom van de natuur, is in Hollands Kroon sterk achteruit gegaan, voornamelijk als gevolg van de grootschalige landbouw en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, met name neonicotinoïden. Als je in onze gemeente rondloopt of fietst valt het je misschien niet meteen op. Het ziet er groen uit, maar het water is vervuild en 80% van alle insecten is verdwenen. Veel soorten wilde bijen en andere insecten komen hier zelfs niet eens meer voor. Het aantal weidevogels is dramatisch afgenomen. Dat is erg, want we kunnen niet overleven zonder de natuur. Insecten zijn nodig voor het bestuiven van planten en bomen en als voedsel voor vogels.  

Toename van de biodiversiteit is belangrijk, binnen en buiten de bebouwde kom. Daar willen wij ons voor inzetten, samen met boeren en burgers. Wij willen het groen in onze gemeente beschermen en uitbreiden. In een groene wijk is het leven prettiger. Kinderen kunnen lekker buiten spelen en iedereen kan dicht bij huis wandelen en fietsen. Wij willen de biodiversiteit stimuleren en zetten ons in voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Bij aanplant houden we rekening met planten waar bijen en vlinders op af komen. We willen bijenlinten aanleggen en lommerrijk groen in onze dorpen. Hollands Kroon moet zich aansluiten bij de Operatie Steenbreek.

Bomenplan
Meer bomen planten in Hollands Kroon is goed voor mensen, dieren en het klimaat. Ze bieden voedsel en bescherming aan dieren, zetten CO2 om in zuurstof, filteren fijnstof en sieren het landschap. Ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Het afgelopen jaar zijn er duizenden bomen gekapt: vanwege ziekte of omdat ze in de weg stonden en plaats moesten maken voor windturbines of iets anders. GroenLinks vindt dat eeuwig zonde en wil een bomenplan, waardoor bestaande bomen worden beschermd en verdwenen bomen worden herplant.

Hollands Kroon besteedt nu jaarlijks € 85.000,- aan het herplanten van 250 bomen in de openbare ruimte. Door jaarlijks 1500 extra insectenvriendelijke bomen beschikbaar te stellen aan burgers, kan dit aantal sterk worden verhoogd.  Omdat mensen deze bomen in hun eigen tuin planten en zelf verzorgen, is het veel goedkoper dan wanneer de gemeente dit doet.

Tevens moet de lijst van monumentale bomen worden bijgewerkt met bijzondere bomen, of deze nu op gemeentegrond of in privétuinen staan. Deze bomen verdienen respect en bescherming. GroenLinks pleit verder voor natuurvriendelijk onderhoud en het stimuleren van voedselbossen en andere vormen van agroforestry.

Andere plannen
Wij hebben nog veel meer mooie plannen, ook over andere onderwerpen. Lees ons verkiezingsprogramma!