Tijdens de raadsvergadering van 1 februari diende GroenLinks, samen met SHK, een motie in waarin het college wordt verzocht om het kabinet Rutte IV duidelijk te maken dat de raad niet wil dat de hoogte van de AOW-uitkering wordt losgekoppeld van de hoogte van het minimumloon. Zeker met de huidige inflatie, waardoor alles duurder wordt, mogen ouderen die leven van de AOW niet in armoede terecht komen. Het kabinet wil ouderen tegemoetkomen met een speciale korting. Wij vinden dat alle uitkeringen gelijk moeten worden behandeld. Daarom moet de AOW, net als het minimumloon, worden verhoogd met 7,5%. De meeste raadsleden en het college waren het met ons eens en stemden voor. VVD, D66 en LADA stemden tegen.