Meerdere inwoners in het centrum van Hippolytushoef hebben GroenLinks echter laten weten ongerust te zijn over het verbouwen van leegstaande panden met een winkel- of horecabestemming voor kamerverhuur aan arbeidsmigranten.

Lilian Peters, onze fractievoorzitter, heeft het college daarom om opheldering gevraagd (PV 2203, 17 januari 2022):

Vraag 1) Zijn er bij de gemeente vergunningaanvragen voor niet-recreatieve logies/verblijf accommodatie in Hippolytushoef ingediend? Zo ja, welke?

Vraag 2) Is het verbouwen van panden met een winkelbestemming voor kamerverhuur toegestaan?

Vraag 3) Is het verbouwen van panden met een woonbestemming voor kamerverhuur toegestaan?

Vraag 4) Bent u bereid om te onderzoeken of de zorgen van de inwoners gegrond zijn?

Vraag 5) Bent u bereid om, als de zorgen gegrond blijken te zijn, handhavend op te treden of geeft u de voorkeur aan gedogen?