Er wordt voorgesteld om jaarlijks, op iedere school, een vierwekelijks muziekproject op een vast moment in het jaarrooster van groep vijf op te nemen. Dit moet worden uitgevoerd door de docenten, verbonden aan de muziekverenigingen, in samenwerking met de scholen. De facilitering (inroostering en beschikbare ruimtes) zal door de scholen plaatsvinden en de verenigingen zorgen voor de instrumenten en organisatie.

De totale (loon)kosten voor een jaarlijks muziekproject op alle scholen met docenten uit de muziekvereniging, naar schatting € 27.000,- en bijkomende eenmalige kosten voor kunststof instrumenten op € 3.600,-, zal door de gemeente Hollands Kroon gedragen moeten worden. Het CPHK zou eventueel een monitorende rol kunnen nemen over de jaarlijks voortgang van het project.

Het advies is tot stand gekomen op basis van een inventarisatie door de werkgroep Muziek & Onderwijs van het CPHK over het aanbod aan muzieklessen door lokale muziekverenigingen in Hollands Kroon aan de basisscholen.