“Ongelooflijk! Juist de gebieden die ervoor hebben gezorgd dat dit probleem op de kaart is komen te staan, worden door het kabinet uitgezonderd!”, aldus Lilian Peters, fractievoorzitter GroenLinks in Hollands Kroon. “Alsof we ondertussen niets geleerd hebben over de impact van deze mega-bedrijven op de leefomgeving, het energienetwerk en het milieu. En dan staan er nog twee nieuwe hyperscale datacenters, met de exotische namen Cyrus One en Luna, op de rol.”

GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren steeds verzet tegen vergunningen voor nieuwe datacenters. “Wat hebben de bewoners van Hollands Kroon eraan? De restwarmte vervliegt, het landschap wordt verpest, landbouwgrond verdwijnt en werkgelegenheid biedt het niet”, aldus Peters.

“Bovendien kan het niet volgens de huidige Ruimtelijke Datacenter Strategie (RDS) van het Rijk. Hierin staat dat grote datacenters in de buurt van een duurzame energiebron moeten worden gebouwd en dat de restwarmte moet worden benut. De datacenters op Agriport A7 (bij Middenmeer) voldoen daar niet aan. Het aanlandpunt van de op zee opgewekte energie ligt bij Beverwijk, op 60 kilometer afstand, en voor het hergebruik van de restwarmte door de 850 hectare kassen op Agriport ontbreekt een zogenaamde businesscase. Bovendien zijn er te weinig woningen in de buurt en is de temperatuur van de restwarmte te laag om zonder opwarming te kunnen gebruiken.”