“ We moeten ons laten horen en in actie komen tegen de grootmacht van de marketeers ”

Reclame leidt tot enorme verspilling. We worden verleid spullen te kopen die we niet nodig hebben en dat maakt de afvalberg groter. Maar het leidt ook tot meer energieverspilling. Het koopgedrag is zo uit evenwicht geraakt. Veel nuttige informatie  lees je in het eind 2022 uitgekomen boek “Genoeg van reclame” geschreven door Paul ter Heine. Zeer aan te bevelen (je zou er bijna reclame voor willen maken).

Niet alle reclame is fout. Als het puur gaat om de klant te informeren is er niets mis. Het gaat echter vaak om het misleiden en bedriegen van de klant. De macht van de marketeers wordt steeds groter en daarbij komt ook nog de invloed van big data.  Grote bedrijven beschikken over veel meer persoonlijke data dan we door hebben. Zo worden cookies op jouw persoon afgesteld en worden  je keuzes deels bepaald door de fabrikant.

Vooral de jongere generaties laten zich volledig inpakken door de digitale media die gericht zijn op uiterlijk en verdienmodellen van influencers die misbruikt worden door marketeers. 

Ook de publieke omroep is volgestouwd met reclame, wat ertoe heeft geleid dat er steeds meer programma’s zijn gericht  op kijkcijfers in plaats van op de inhoud. Bijvoorbeeld  documentaires worden steeds meer verdrongen. De publieke omroep zou eigenlijk zonder reclame moeten zoals de BBC. Laat de kijkcijferkanonnen bij de commerciële omroepen.

Er ligt een taak bij de politiek, maar ook bij de burger. We moeten ons laten horen en in actie komen tegen de grootmacht van de marketeers die alleen maar uit zijn op meer reclame en beïnvloeding van de burger. In de Franse stad Grenoble heeft het gewerkt. Daar is de reclame uit de stad verbannen wat tot grote tevredenheid heeft geleid van de bewoners.