Agenda 
1 Opening, mededelingen, vaststelling agenda
2 Insprekers, actuele onderwerpen
3 Notulen openbare fractievergadering 12 december 2022
4 Onderwerpen van de raadsvergadering van donderdag 26 januari 2023. De volledige raadsagenda staat binnenkort op de website van de gemeente: hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar
5 Wat verder ter tafel komt, rondvraag
6 Sluiting 22.00 uur 

Heb je geen eigen vervoer? Stuur ons een mailtje. Er is vast wel iemand met wie je kunt meerijden. Uiteraard kun je, als je 16 januari verhinderd bent of liever persoonlijk iets met GroenLinks wilt bespreken, altijd contact opnemen met de fractie of het afdelingsbestuur (groenlinks.hollandskroon@xs4all.nl). Desgewenst komen we graag bij je langs.