Op de agenda voor de raadsvergadering van 28 februari stond de keuze voor de plaats waar de nieuwe brede school in Hippolytushoef moet komen.

Er zijn twee opties: de Elft en de  Irisstraat. De Iristraat is verkeerstechnisch iets minder goed gelegen en bovendien is daar kans op verstoring van het nabijgelegen weidevogelleefgebied. De Elft is daarom een betere locatie. Dit is de plek die het college voorstelt. Het terrein aan de Irisstraat zou na het slopen van de school een groene inrichting kunnen krijgen of als watercompensatie gaan dienen. De Kei is gebouwd in 1921, is geen monument, maar heeft wel mooie architectonische details. We hopen dat die bewaard kunnen blijven, maar betwijfelen zeer of dat gaat lukken.
De totstandkoming van het collegebesluit is merkwaardig. De voorkeur van de schoolbesturen en medezeggenschapsraden, schooldirecteuren en de kinderopvang gaat uit naar een school met een eigen gymzaal aan de Irisstraat. Er is vier jaar lang door alle betrokkenen samen met de gemeente in goede harmonie samengewerkt om in een transparant proces tot een goede locatiekeuze te komen. In de beslissingsmatrix komt de Irisstraat naar voren als de beste én goedkoopste locatie. Toch schoof het college deze voorkeurslocatie op het laatste moment zonder overleg terzijde. Er werden opeens grotendeels onrealiseerbare extra voorwaarden gesteld, waarvan niet duidelijk is waarom ze alleen voor de Irisstraat zouden moeten gelden. Je vraagt je af waar al dat overleg dan nodig voor was.