Elly werkte in de verpleging, was maatschappelijk werker en manager in de hulpverlening. Momenteel is zij docent in het (post-)hbo bij Zorg en Welzijn. Een van haar hobby’s is beeldhouwen in harde steensoort. Als speerpunt zou zij graag meer contact zien tussen jongeren en de huidige beleidmakers ten aanzien van alle GroenLinks-speerpunten.