Slootdorp - Nerderlands Hervormde Kerk
Slootdorp - Nerderlands Hervormde Kerk

Slootdorp

Slootdorp is een dorp in de polder Wieringermeer, in de gemeente Hollands Kroon, in de provincie Noord Holland.

De oorspronkelijke naam was Sluis I. Het dorp is gebouwd rond 1930, het is daarmee het oudste dorp in deze Zuiderzeepolder. Maar de huidige bebouwing is van na de Tweede Wereldoorlog. Het dorp moest namelijk herbouwd worden nadat de Duitsers de dijken hadden doorbroken, waardoor een groot deel verwoest werd door het water. Het dorp heeft op 31 december 2007 1225 inwoners.
Slootdorp ligt op een kruising van water- en verkeerswegen, waardoor er een verdeling in vier gebieden (kwadranten) is ontstaan met elk hun karakteristieke bebouwing.
In 2004 is men begonnen met een grootschalige herstructurering om de leefbaarheid van het dorp te vergroten. Dit proces is medio 2009 afgerond.
De oudste kerk van de Wieringermeer stond in Slootdorp, deze is in 2010 gesloopt, hiervoor in de plaats zijn 15 woningen gebouwd.

Monumenten
    Gemeentelijke Monumenten:
        Geen
    Proviciale Monumenten
        Geen
    Rijks Monumenten
       Gemeenschapsgebouw van het Joodse Werkdorp  Nieuwesluizerweg 42
       Terrein behorende bij het Joodse Werkdorp            Nieuwesluizerweg 42
       De Eerste: ontginningsschuur van het type T 4-E    Slootweg 11
       Nederlands Hervormde Kerk                                      Brink 55
       Boerderij, standaard M-type                                       Molenweg 27