GroenLinks wil van Hollands Kroon een gezonde, groene gemeente maken door de huidige natuur te behouden en te verbeteren waar het kan en nodig is. Het planten van bomen en struiken is hierbij een belangrijke stap. We willen dat het gemeentelijke Groensctructuurplan 2021-2031 leidt tot een bomenplan dat recht doet aan de bijzondere waarden van bomen en struiken voor de biodiversiteit.