Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Geen megakippenbedrijf aan Oudelanderweg

B&W stelt voor om een intensief kippenbedrijf aan de Oudelanderweg buiten het bestemmingsplan Agriport 1 te houden, om te voorkomen dat het daar niet gevestigd...

Lees meer

Begroting 2017

De fractie stemt tegen deze begroting vanwege het ontbreken van een degelijk beleid voor natuur, milieu en cultuur, de voortgezette bezuiniging in het sociaal...

Lees meer
Besteller

GroenLinks wil afhaalbussen voor pakketten in Hollands Kroon

GroenLinks Hollands Kroon pleit ervoor om in het buitengebied van Hollands Kroon brievenbussen te vervangen door pakketbussen, om zo het afleveren van pakketjes...

Lees meer
schapen panorama.jpg
Biodiversiteit

Meer biodiversiteit, meer bomen

In Hollands Kroon is er veel te weinig aandacht voor het grote belang voor ons allemaal van natuur, milieu, biodiversiteit en klimaat. De coalitiepartijen 2014...

Lees meer
Station Anna Paulowna

Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer GroenLinks wil een brede aanpak van de verkeersveiligheid in samenwerking met andere organisaties. De auto speelt hierin een belangrijke rol...

Lees meer
Panorama.jpg

Hollands Kroon

GroenLinks wil dat Hollands Kroon een fairtrade gemeente wordt. Door fairtrade producten - zoals koffie, thee, chocolade en suiker - te gebruiken, draagt de...

Lees meer

Kritische kanttekeningen GL bij Jaarrekening 2016

De jaarrekening over 2016 moest op het laatste moment worden herzien met een bedrag van E 700.000 extra uitgaven op het sociaal domein. Daardoor is er nu een...

Lees meer

Fundamentele kritiek op kadernota 210

De beschrijving van de effecten in deze kadernota is zo globaal, dat wij ons nu genoodzaakt zien een eigen kadernota te schrijven. Dat kan toch niet de...

Lees meer

Instemming met Kadernota 2018

GroenLinks stemt in 2018 in met de kadernota, in tgenstelling tot die van 2017. Er zijn een aantal concrete verbeteringen aangebracht, die tot deze...

Lees meer

Laagvliegroutes Lelystad ook over Hollands Kroon

Uit recente informatie (2017) blijkt dat de laagvliegroutes voor uitbreiding van het vliegveld Lelystad ook over gemeenten in de Noordkop komen te liggen...

Lees meer

Legale teelt Medicinale Cannabis

Landelijk wordt de teelt van medicinale Cannabis toegestaan. GroenLinks is voorstander van thuisteelt van dit medicijn.

Lees meer
Kroondomein Anna Paulowna

Onafhankelijk onderzoek

GroenLinks Hollands Kroon wil dat de ambtelijke organisatie van de gemeente grondig wordt doorgelicht door onafhankelijke deskundigen die rapporteren aan de...

Lees meer