Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Onderzoek door GL, PvdA en CU naar het functioneren van het Sociaal Domein in Hollands Kroon in 2017

Er zijn teveel signalen dat wethouder Van Gent onvoldoende grip heeft op het goed functioneren van het Sociaal Domein in Hollands Kroon. Aanleiding voor GL, de...

Lees meer

Standpunt fractie

De wethouder financiën heeft in 2017 het budget voor renovatie van het MFA, waar het gemeentehuis zich in bevindt, met bijna E 2,5 miljoen overschreden...

Lees meer
oog

Sleepwet

Op 21 maart is het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel Sleepwet genoemd. GroenLinks is tegen een wet waardoor geheime...

Lees meer

Omgevingsvisie

GL vindt de Omgevingsvisie van HK 2016 slecht, omdat er veel te veel vrijheid aan indieners van plannen voor een ruimtelijke ontwikkeling wordt gegeven, onder...

Lees meer

Vergoedingen vervoer voor PGB-cliënten

Lees meer

Vragen over vergunningverlening molen De Ambtenaar

In de Volkskrant zijn artikelen verschenen over een onjuiste procedure voor vergunningverlening voor molen De Ambtenaar. Vandaar dat GL er vagen over stelt.

Lees meer

AZC

Het college van B&W wil een locatie in Anna Paulowna aanwijzen als voorkeurslocatie bij eventuele huisvesting van asielzoekers, als het Rijk daar om zou vragen...

Lees meer

Juridische procedures

GL stelt vragen n.a.v. de vele juridische procedures die burgers en bedrijven voeren tegen de gemeente. Dat doet haar imago geen goed

Lees meer

GL stelt samen met 3 oppositiepartijen vragen of budget voor Voorschoolse Voorzieningen de vraag voldoende dekt

Er is door het Rijk meer geld beschikbaar gesteld voor Voorschoolse Voorzieningen. Daar zien de 3 partijen weinig van terug in de voorstellen van BV&W.

Lees meer

Zwembaden niet afstoten (2017)

B&W hebben ene voorstel gedaan om 4 belangrijke zwembaden in de gemeente te sluiten en maar één bad in Wieringerwerf te herbouwen. GroenLinks vindt zwemmen...

Lees meer