Barsingerhorn

De naam Barsingerhorn komt waarschijnlijk van de oude vormen Bersingerhorne; Bersincshorne, van de Friese mansnaam Barse. Horne betekent hoek, uithoek, inham.

In 1415 ontvingen Barsingerhorn (waaronder ook Kolhorn viel) en Haringhuizen gezamenlijk stadsrechten. Die stede Barsingerhorn was een van de vele 'plattelandssteden' in West-Friesland. In 1811 werd de stede, zoals alle steden in Nederland, opgeheven. Het grondgebied, inclusief Haringhuizen, werd nu de gemeente Barsingerhorn. In 1970 werd Wieringerwaard hierbij gevoegd. Wieringerwaard ging in 1990 op in de gemeente Anna Paulowna terwijl de andere dorpen opgingen in de voormalige gemeente Niedorp. Het dorp valt tegenwoordig onder de gemeente Hollands Kroon en telt net geen 1000 inwoners (2014).

De tramabri en omgeving vormen samen de entree van Barsingerhorn, ontworpen door twee landschapsarchitecten met als achterliggende gedachte in het klein het verkavelingspatroon van het dorp met de smalle kavels en paden te laten zien. Het was een geschenk van de gemeente Niedorp aan de inwoners van Barsingerhorn. Sinds 1993, toen Barsingerhorn een beschermd dorpsgezicht werd, is de tramabri een geliefde plek voor zowel mensen uit het dorp als voor wandelaars en fietsers die er even gaan zitten. Het is een vrij toegankelijke plek voor natuur, biodiversiteit, rust en dagrecreatie. Het merendeel van de Barsingerhorners wil dit graag in de huidige staat behouden, zoals blijkt uit de aan het college aangeboden petitie.