Een gemeente die luistert naar inwoners

GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis en veilig. We gaan er respectvol met elkaar om. Ook al is iemand anders dan jij: we geven elkaar een kans. In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons allemaal in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven. De gemeente gaat zorgvuldig om met afspraken en beschermt haar burgers. Waar nodig worden regels zorgvuldig gehandhaafd.

Meedoen

GroenLinks wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente echt naar hen luistert. Altijd. Niet alleen op momenten waarop het voor de gemeente goed uitkomt. Samen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in de gemeente. Iedereen wordt gehoord: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is. Hollands Kroon werkt actief mee aan nieuwe initiatieven van burgers ter verbetering van hun eigen buurt en doet dat, waar nodig, ook proactief. Zo voorkomen we een tweedeling tussen actieve wijken en minder actieve wijken. De menselijke maat is altijd ons eerste uitgangspunt: de gemeente moet zo dicht mogelijk bij haar burgers staan.

Democratie met betrokkenheid van onderop

Inwoners zijn niet altijd betrokken bij het reilen en zeilen van de gemeente. Begrijpelijk. Vaak is het een ver-van-mijn-bed-show. Je krijgt pas met de gemeente te maken als je ze nodig hebt, maar dan hebben veel mensen geen idee hoe dat werkt, bij wie je moet zijn en al zeker niet wat het beleid is op het gebied waar je voor komt. Invloed op dat beleid heb je sowieso niet gehad. Je mag één keer in de vier jaar stemmen en daarna wordt er niets meer aan je gevraagd. GroenLinks gaat dat veranderen. Het kan anders, het moet anders. Inwoners worden, als ze dat willen, veel meer bij de besluitvorming betrokken. Wij zijn een open gemeente.

Burgerinitiatief

GroenLinks voert in Hollands Kroon het burgerinitiatief in. Het burgerinitiatief is een van de meest directe manieren om aan raadsleden duidelijk te maken hoe de samenleving beter kan worden.Inwoners kunnen een verzoek indienen om een bepaald onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te laten plaatsen. Voldoet het verzoek aan een aantal vereisten, bijvoorbeeld een bepaald aantal handtekeningen van inwoners die het initiatief steunen, dan komt het uitgewerkte voorstel op de raadsagenda en zal de raad er een standpunt over innemen. Bij het burgerinitiatief gaat het om een nieuw voorstel, niet een reactie op een onderwerp dat de gemeenteraad al heeft behandeld of nog gaat behandelen. Het gaat uiteraard alleen over onderwerpen waarover de raad een besluit mag nemen, over gemeentelijk beleid. Het burgerinitiatief gaat niet over het planten van boompjes in een gemeenteperk of iets dergelijks. Dat loopt via het kernbeheer.

Burgertop

Een goede manier om de inwoners bij het beleid van de gemeente te betrekken is de burgertop. Met deze nieuwe vorm van democratie gaan wij experimenteren. Een burgertop is een bijeenkomst van inwoners die samen nadenken over Hollands Kroon en waar wordt vastgesteld wat zij belangrijk vinden voor hun wijk, dorp of gemeente. Wat kan er beter, wat willen we anders, wat missen we nog? Een paar keer per jaar wordt aan inwoners gevraagd eraan deel te nemen. Er wordt gesproken over beleid, problemen en oplossingen voor allerhande problemen. Het belangrijkste is het gesprek, de dialoog tussen de deelnemers. Een burgertop wordt door de gemeente georganiseerd. Mensen die anders nooit met elkaar in aanraking komen worden bij elkaar gebracht en kunnen door de gesprekken meer begrip voor elkaar opbrengen. Over de onderwerpen van de burgertop zal de politiek uiteindelijk besluiten nemen, maar wel met een boodschap vanuit de samenleving.

Dit willen wij

  • Na de verkiezingen houdt de inspraak van burgers niet op. We voeren het burgerinitiatief in.
  • We betrekken inwoners meer bij het beleid van de gemeente. We gaan experimenteren met een burgertop.
  • We ondersteunen mensen met goede initiatieven voor hun buurt of groep, mits die bijdragen aan een actieve, open, solidaire samenleving.