GroenLinks kijkt niet alleen naar wat dingen kosten, maar vooral naar wat ze waard zijn. Bij een open gemeente hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn en die er wel zijn. Kunst verrijkt ons leven, geeft glans aan ons bestaan en draagt ook bij aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep. GroenLinks vindt het belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot kunst en cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. Er komt een cultuurnota, waarin we plannen maken voor het stimuleren van kunst, cultuur en cultureel erfgoed in onze gemeente.

Het visitekaartje van de gemeente: erfgoed en cultuur

Wij zijn trots op ons erfgoed en zorgen daar goed voor. Het gaat hierbij niet alleen om gebouwen en archeologisch erfgoed, maar ook om bijzondere bomen, oude landschappen en dijken. Wieringen, bekend om zijn bijzondere Vikingvondsten, is een van de belangrijkste archeologische plekken van Noord-Holland. Daar zijn wij zuinig op. Niet alleen het bijzondere erfgoed op Wieringen verdient onze aandacht, alle dorpen in onze gemeente zijn mooi en zijn het waard om te beschermen. Erfgoed geeft de identiteit van de gemeente een gezicht. We hebben prachtige oude stolpboerderijen en veel historische panden. GroenLinks wil deze koesteren en beschermen, evenals onze beschermde dorpsgezichten en prachtige oude landschappen. Wij zijn er trots op.

Monumentenbeleid

GroenLinks vindt dat de gemeente verantwoordelijkheid moet nemen voor de instandhouding van monumenten als de Romaanse kerken op Wieringen, het Joods Werkdorp in de Wieringermeer en de vele stolpboerderijen. Vertrouwen op goed eigenaarschap – de huidige insteek in Hollands Kroon - is niet voldoende. Wij gaan eigenaren helpen bij het in stand houden van hun monumentale panden, door deskundige adviezen van onze monumentencommissie en zo nodig met enige financiële ondersteuning door de gemeente. Het voormalige Joods Werkdorp in de Wieringermeer, een rijksmonument, is een prachtig voorbeeld van een gebouw met een bijzondere geschiedenis. Het staat al jaren leeg. Dit monument kan een nieuw leven krijgen door er een herbestemming aan te geven, met respect voor de geschiedenis en voor het gebouw zelf. Een goed monumentenbeleid ligt hieraan ten grondslag.

Erfgoed als economische factor

Erfgoed is ook een economische kracht. Elke euro investering levert anderhalve euro op. Erfgoed maakt de gemeente aantrekkelijk, zowel voor de inwoners als voor toerisme en recreatie. Het versterkt het vestigingsklimaat en de vitaliteit van de kernen, dorpen en het platteland. Het is de basis voor duurzame ontwikkeling. Met zorg omgaan met wat er is. Zo willen wij het doorgeven aan de volgende generaties. In zo’n gemeente wil je leven wonen en werken.

Dit willen wij

  • Wij zorgen voor een inspirerend monumentenbeleid.
  • Wij beschermen en behouden onze archeologische, gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten voor de toekomstige generaties, want zonder erfgoed en cultuur is een samenleving niet compleet.
  • De gemeente neemt jaarlijks het initiatief voor deelname aan de open monumentendag en promoot historische wandelingen en beelden- en architectuurroutes.
  • Er komt een cultuurnota.
  • De gemeente inventariseert het gemeentelijke kunstbezit.
  • Samen met inwoners kiezen we voor meer kunst in de openbare ruimte.