Wieringerwerf - Cultuurschuur - Voormalig gemeentehuis Wieringermeer
Wieringerwerf - Cultuurschuur - Voormalig gemeentehuis Wieringermeer

Wieringerwerf

In 1931 werd begonnen met de bouw van het dorp, een jaar nadat de polder was drooggelegd. In het kader van een werkgelegenheidsproject dat werd gefinancierd door de Staat, die ook eigenaar was van de poldergrond, kwamen inwoners vanuit het hele land naar de Wieringermeer om de handen uit de mouwen te steken. In korte tijd verrezen er woningen, winkels, kerken en scholen in Wieringerwerf. Ook werd een terp nabij het dorp gebouwd, waar men tijdens een eventuele dijkdoorbraak heen kan vluchten. Op 1 juli 1941 werd Wieringermeer een zelfstandige gemeente. De eerste bewoners van het polderland schonken uit erkentelijkheid op 29 september van hetzelfde jaar een gedenkteken aan het gemeentebestuur. Dit standbeeld, getiteld 'De Maaier', (gemaakt door de Haarlemse beeldhouwer Theo van Reijn) is te vinden op het Ir. Smedingplein in Wieringerwerf. Het opschrift luidt: "Hier werd een toekomst geboren, bouwt voort."

Op 17 april 1945 werd de dijk door de Duitsers opgeblazen waardoor de polder in twee dagen tijd onder water liep. Het merendeel van de inwoners zocht een veilig heenkomen op het oude land, maar een klein aantal mensen vluchtte de terp op en het domeinen kantoor in. Op 11 december 1945 was de polder weer drooggelegd, waarna Wieringerwerf opnieuw kon worden opgebouwd. Een monument en een wiel kenmerken nog altijd de plaats van de doorbraak. In de volksmond beter bekend als "het gat in de dijk".

Zwembaden

Hollands Kroon wil een leefbare en aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en toeristen. Dit kan niet zonder goed bereikbare zwembaden. Zwemmen is een gezonde sport die voor bijna alle mensen toegankelijk is, van jong tot oud. GroenLinks vindt daarom dat de vier overdekte zwembaden in Breezand, Hippolytushoef, Wieringerwerf en Winkel open moeten blijven.