Nieuws

Zorgen over de zorg

SV 1757 Geacht college,
Toen op 11 mei tijdens een beeldvormende vergadering het eerste jaar van de samenwerking met Incluzio werd geëvalueerd kwam de directeur met een enthousiast verhaal over hoe geweldig alles was verlopen. Er waren hier en daar natuurlijk wat verbeterpuntjes, maar de conclusie was toch wel dat iedereen heel positief kon zijn over de stand van zaken. Er werd niet serieus ingegaan op de stevige kanttekeningen die PvdA, ChristenUnie en GroenLinks daar bijzetten. Alles ging immers goed. Toch werden wij de afgelopen maand drie keer opgeschrikt door een bericht op Schagen FM over de gang van zaken bij Incluzio, op 9 september Negatief resultaat bij Incluzio; op 16 september Incluzio: organisatie nog niet op orde; op 17 september Wachten op telefoontje duurt ruim zes dagen. Gezien het bovenstaande verbazen en verontrusten deze berichten ons.

Lees verder

Verplaatsing Royal ZAP, stand van zaken

SV-1756 Geacht college,
Na een levendige discussie over Royal ZAP tijdens de raadsvergadering van 20 december 2016 heeft de gemeenteraad op 22 december Gedeputeerde Staten schriftelijk verzocht alles in het werk te stellen om het bedrijf zo spoedig mogelijk te verplaatsen naar een betere locatie. De ligging in de dorpskern van Van Ewijcksluis is immers om redenen van milieu en verkeershinder ongewenst, evenals de voorgenomen uitbreiding op dezelfde plek.

Lees verder

Laagvliegroutes

Onlangs zijn er bij de Tweede Kamer meer dan 80.000 handtekeningen tegen het voorgenomen laagvliegen vanuit vliegveld Lelystad ingediend. Mensen protesteren tegen de verwachte geluidoverlast en de gevolgen voor het milieu, het klimaat. GroenLinks staat achter deze protesten. We moeten eerst de herziening van het luchtruim onderzoeken dan pas verder kijken. Het verzet tegen de uitbreiding van dit vliegveld laat zien dat we de grenzen nu echt wel bereikt hebben. Staatssecretaris Sharon Dijksma kondigde na de protesten aan dat de Veluwe minder last krijgt van vliegtuigen die vanaf Lelystad Airport vertrekken. Over het noordelijk deel van het natuurgebied zullen vliegtuigen toch niet op slechts 1800 meter vliegen. 80,000 mensen vroegen eensgezind om échte oplossing: herziening van het luchtruim. De oplossing van Dijksma is een oplossing voor een deel van het probleem, een pleister voor de Veluwe. Het lost niets op voor de andere gebieden waar de vliegtuigen laag over zullen vliegen. Het biedt geen oplossing voor de grote impact van de uitbreiding van vliegveld Lelystad op mens, natuur en klimaat in een groot deel van het land.
GroenLinks Hollands Kroon volgt de ontwikkelingen rond de uitbreiding van het vliegveld al een tijdje met interesse, maar werd dinsdagochtend stevig opgeschrikt door een tweet (@valerieboor): “Weet de Kop van Noord-Holland al dat dit ze boven het hoofd hangt? Ik zie Hippolytushoef, Den Helder, Den Oever, zij stemden vast nog niet?” En inderdaad, wij sliepen nog. Wij wisten niet dat de vliegtuigen ook laag over de Kop van Noord-Holland en dus ook over Hollands Kroon zouden vliegen: op slechts 2200 meter boven Wieringen. Jan Eichhorn heeft vragen gesteld aan het college. 

Lees verder

Handhaving bij burenruzies

SV 1742 Geacht college,
Vandaag ontving de gemeenteraad een mail van een inwoner over het vergiftigen van zijn hond. Wij ontvangen regelmatig mails van deze inwoner waarin hij de problemen met zijn buren meldt. Deze heeft hij ook bij het college aangekaart.

Lees verder

Kadernota 2018, algemene beschouwingen 29 juni 2017

In de kadernota 2018 komen de woorden duurzaamheid, klimaatacceptatie, natuur, milieu, circulair en biodiversiteit vaker voor dan in de vorige kadernota. Nu nog een invulling eraan geven. Ook van Hollands Kroon mag een bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs worden verwacht. Duurzaamheid is voor Hollands Kroon immers "het leidend en verbindend principe", het uitgangspunt voor al het handelen.

Lees verder